• aleksandar-kosina-studio-profesional
  • aleksandar-vujkov-mali-liman
  • anica-stanic-sah
  • branislav-popkonstantinovic-casovnik
  • igor-kekeljevic-lady-godiva
  • ivica-nikolic-brod
  • ivica-nikolic-stamparska-masina
  • kristina-nikolic-profesor-max
  • nenad-poznanovic-gratska-kuca
  • zorica-raus-ucionica

Spisak odbranjenih radova

Odbranjeni master radovi

No.

INDEX

STUDENT

DATUM

TEMA

1

F2 1/2016

Ivana Vasiljević

5.10.2018.

Teorijske osnove i implementacija raytracer algoritma za renderovanje

2

F2 1/2017

Zorana Marković

23.11.2018.

Detekcija i prepoznavanje statičkih i dinamičkih gestova ruke

3

F2 4/2016

Šunjka Nenad 25.9.2019. Proceduralno kreiranje rig-a realističnog ljudskog lica 

 

Odbranjeni diplomski radovi

No.

INDEX

STUDENT

DATUM

TEMA

1

AI 6/2011

Torbica Bojan

5.10.2015.

Algoritmi za detekciju lica i primena

2

AI 11/2011

Arslanagić Alen

5.10.2015.

Interaktivna vizualizacija implicitnih površi

3

AI 2/2011

Grubor Strahinja

22.10.2015.

Proceduralno generisanje sadržaja za potrebe video igara

4

AI 8/2011

Jokić Gala

13.11.2015.

Kompletna procedura izrade i animacije 3Dlika

5

AI 48/2011

Mandić Dragana

02.12.2015.

Planiranje animacije lika u sceni

6

AI 3/2012

Šunjka Nenad

20.09.2016.

Riging različitih karaktera kod kratkometražnog animiranog filma

7

AI 17/2012

Goločorbin Veljko

20.09.2016.

Fizički korektan model senčenja

8

AI 61/2013

Bojović Tatjana

20.09.2016.

Facijalni rig 3D stilizovanog karaktera za kratki animirani film

9

AI 16/2012

Mijatov Jovan

23.09.2016.

Akvizicija pokreta za 3D animaciju pomoću VICON MX sistema

10

AI 18/2012

Vasiljević Ivana

23.09.2016.

Interaktivna simulacija kretanja loptice u stonom tenisu uz primenu PHANToM Omni heptičkog uređaja

11

AI 4/2012

Pejin Siniša

30.09.2016.

Kompoziting i kadriranje pri izradi kratkometražnog 3D animiranog filma

12

AI 6/2012

Stolić Aleksandra

30.09.2016.

Poređenje tehnika dobijanja digitalnog 3D modela

13

AI 59/2011

Stajić Boris

30.09.2016.

Modularni aseti u video igrama

14

AI 30/2012

Marčeta Irina

04.10.2016.

Renderovanje prolaza u 3Ds Max-u i kompoziting rendera u After Effects-u

15

AI 2/2012

Popov Fedor

27.10.2016.

Riging karaktera minimalističkog Low-Poly dizajna

16

AI 57/2011

Zlatković Biljana

27.10.2016.

Plastična anatomija i kreiranje čovekolikih mitoloških bića

17

AI 1/2011

Lazić Đorđe

09.12.2016.

Mogućnosti modelovanja objekata pomoću Anril pogona

18

AI 21/2011

Lalović Dragana

16.12.2016.

Produkcija i postprodukcija zvuka za potrebe reklamnih kampanja

19

AI 12/2012

Maletin Marko

10.03.2017.

Sinteza zvuka za potrebe filma i video igara

20

AI 4/2011

Mesaroš Čaba

29.03.2017.

Edukativna 3D animacija kao vodič kroz set vežbi za korekciju loše posture u dečijem uzrastu

21

AI 72/2012

Milovanović Andrea

12.05.2017.

Metode za animiranje ciklusa hoda u klasičnoj animaciji za potrebe industrije filma i video igara

22

AI 5/2013

Kadić Simonida

14.07.2017.

Implementacija softvera za kompoziciju facijalnih elemenata

23

AI 52/2012

Mijučić Stefan

01.09.2017.

Interaktivna generativna vizualizacija zvuka

24

AI 30/2013

Marković Zorana

14.09.2017.

Edukativne 3D animacije kao vodič kroz set komplentnih vežbi za korekciju lošeg držanja tela

25

AI 16/2013

Lazor Milica

29.09.2017.

Primer programskog rešenja za dodavanje animacije na model čoveka u FBX formatu primenom FBX SDK biblioteke

26

AI 10/2013

Haška Aleksandra

09.10.2017.

Dishromatopsija i njeno prevazilaženje

27

AI 26/2013

Ognjen Ilkić

31.10.2017.

Kompoziting i vizuelni efekti dobijeni korišćenjem Phoenix FD i After Effects softverskih rešenja za simulaciju sudara meteora sa Zemljom

28

AI 20/2012

Vanja Dimitrijević

31.10.2017.

Biološki pigmenti i njihov prikaz u inženjerskoj animaciji

29

AI11/2013

Ivana Jevtić

22.12.2017.

Proces kreiranja pozadine i kadriranje za potrebe storiborda i animiranog filma

30

AI18/2013

Simić Snežana

28.12.2017.

Detekcija i prepoznavanje ljudskog lica na osnovu RSA algoritma - evaluacija i analiza

31

AI 21/2013

Lugonja Nikolina

01.02.2018.

Boje u astronomiji i astrofizici

32

AI 13/2013

Dejan Vukša

30.03.2018.

3d modelovanje prostora za horor video igru

33

AI 35/2012

Olivera Pavković

18.05.2018.

Vojna baza: Prostorne mikroceline za video igre

34

AI 26/2012

Dragana Vojvodić

29.05.2018.

Vizualizacija u dizajnu enterijera: Studija svetla u enterijeru u realnom okruženju i primena u 3D vizualizaciji

35

AI 9/2012

Marko Grahovac

29.05.2018.

Modelovanje pristaništa i tržnice za video igru: Prostorne mikroceline u video igrama

36

AI 46/2012

Danica Kuzmanović

22.06.2018. 

Modelovanje železničke stanice za video igru

37

AI 66/2012

Nikola Damjanović

06.07.2018.

Primer primene augmentovane realnosti na Android platformi realizovane pomoću Google Vision biblioteke

38

AI 8/2012

Aleksandar Milošević

18.07.2018.

Model glave kreiran fotogrametriјskom rekonstrukcijom korišćenjem jednog fotoaparata
39

AI 71/2012

Uno Simić

06.09.2018.

Razvoj 3D igre “Infinity Runner” za platformu Android korišćenjem Unreal Engine 4
40

AI 19/2012

Ratko Salak

06.09.2018.

Atmosferske svetlosno-kolorne pojave i polarizacija svetlosti u prirodi
41

AI 7/2013

Marko Adamov

06.09.2018.

Simbolički i psihološki značaj boja sa primenom u specijalnim efektima
42

AI 15/2012

Aleksandra Milovanov

07.09.2018.

Modifikovanje kompozicije Storyboard-a scene iz dugometražnog igranog filma po principu zlatnog preseka
43 AI 8/2014  Bogdana Bojović 21.09.2018.  Holografska tehnologija i njene primene
44 AI 9/2014   Sonja Gelevajčuk  24.09.2018.  Steampunk benzinska stanica и Real-Time renderovanje okruženja za video igru
45  AI 35/2014  Dušan Njegovanović  26.09.2018. 3D rekonstrukcija lica korišćenjem dubokih konvolucionih mreža
46  AI 5/2012  Stefan Stanić  27.09.2018. Digitalno vajanje stilizovanih karaktera za animirani film
47  AI 30/2011  Nikola Banjac  27.09.2018.  Modelovanje FACS izraza ljudskog 3D lica korišćenjem blend shapes tehnike
48  AI 33/2013  Arnold Mesaroš  27.09.2018.  Antički stil i dizajn okruženja za RPG video igru
49  AI 9/2011  Nikola Stošić  27.9.2018. Viktorijanska ulica – Dizajn scene za potrebe 3D video igre u Unreal Engine-u
50  AI 3/2012  Igor Erić  28.09.2018.  Vojna baza - Brutalizam i Moderna u video igrama
51  AI 6/2014  Dragica Ćurčin  28.09.2018.  Rekonstrukcija refleksivnih objekata korišćenjem automatskog i poluautomatskog programa
52  AI 3/2013  Marin Magda  5.10.2018. Razvoj Infinity runner video-igre korišćenjem Unreal Engine razvojnog okruženja - iskustva i opažanja
53  AI 13/2012  Dušan Cvejić  5.10.2018. Simulacija protoka i filtriranja ulja u programu RealFlow 
54  AI 4/2014   Filip Mirčeski  5.10.2018. Primena principa sabijanja i istezanja u postupku rigging-a digitalnog karaktera za animirani film
55  AI 3/2014   Miljana Kulić  8.10.2018. Ikonični elementi skandinavskog dizajna enterijera - studija svetla u 3D vizualizaciji
56  AI 15/2013  Vladimir Vučurović  8.10.2018. 3D vizuelizacija enterijera i eksterijera muzeja Zbirke strane umetnosti
57  AI 36/2014  Danilo Nikić  9.10.2018. Primena C++ programskog jezika u okviru Unreal Engine 4 razvojnog okruženja za realizaciju optimizovanog Multiplayer sistema
58 AI 70/2012 Nikola Ilić 6.11.2018. Implementacija akustičkih sistema u kontekstu pametnih kuća primenom principa ambijentalne inteligencije
59 AI 7/2011 Relja Ljubobratović  30.11.2018. Rešavanje kalibracije kamere koristeći poznati obrazac
60 AI 13/2014 Natalija Manja 7.2.2019. Razvoj video igre proširene realnosti pomoću Vuforia programske biblioteke na Android platformi
61 AI 1/2012 Vanja Kukić 7.2.2019. 3D digitalizacija i virtualni muzeji
62 AI 20/2013 Aleksandra Ujfaluši 29.3.2019. Teorijske osnove i implementacija Farnebakovog algoritma za proračun optičkog toka
63 AI 40/2013  Tara Miljević 31.5.2019. Kolorni vid kod životinja
64 AI 19/2013 Nikola Ćavić 11.6.2019.

Digitalno vajanje high-poly karaktera u programu Zbrush, prema skici humanoidnog karaktera

65 АI 53/2012 Ljubomir Ruskaji 14.6.2019.  Dizajn 3D scene za FPS u stilu HALO video igre
66 AI 34/2014 Nataša Vučićević 17.6.2019. Sinteza anatomije konja, ptice i nosoroga u kreiranju jedinstvenog mitološkog bića 
67 AI 52/2014 Ivona Breberina 24.6.2019.  Veza između karakternih i fizičkih osobina Diznijevih junaka i negativaca u periodu „Dizni Renesanse“
68 AI 41/2014  David Danji 11.7.2019. Кreiranje PBR teksture korišćenjem fotogrametrije 
69 AI 14/2015 Tijana Trifunović 11.7.2019. Edukativna 3D animacija za učenje osnovnih koraka u plesu Čarlston
70 AI 14/2013 Medan Jelena 19.7.2019. Istraživanje mogućnosti Corona renderer-a u oblasti realistične vizuelizacije prostora/enterijera i primena principa kroz primer
71 AI 14/2014 Vučković Ana 19.7.2019. Animacija i 3D vizualizacija rešenja malog prostora inspirisanog IKEA Square Metre Challenge-om
72 AI 46/2014 Stanikić Dušan 19.7.2019. Stan u Art Deco stilu – 3D vizuelizacija prostora
73 AI 12/2014 Tokić Gojko 19.7.2019. 3D Vizualizacija enterijera jahte Perishing 70
74 AI 17/2014 Savić Nikolina 19.7.2019. 3D vizualizacija biblioteke Danrobin dvorca u Unreal Engine-u
75 AI 22/2014 Milošević Aleksandra 19.7.2019. Tipska stilizovana 3D scena za video igru - veštičija koliba
76 AI 3/2011 Kalaj Aleksandra 19.7.2019. Uticaj prostora na psihološki doživljaj čoveka – primena prostornog narativa za vizualizaciju pozorišne scene u Unreal Engine-u

77

AI 33/2014 Filip Rastik 11.9.2019. Fotogrametrija na difuznom i direktnom osvetljenju
78 АI 26/201 Pacula Zorana 19.9.2019. Optičke iluzije
79 AI 47/2011 Šarac Bojana 19.9.2019. Psihološki uticaj boja, mehanizam viđenja, boje u marketingu, multimediji i edukaciji 
80 AI 18/2014 Gatarić Aleksandra 19.9.2019. Psihološki i fiziološki uticaj boja i osvetljenosti u enterijeru 
81 AI 21/2015 Delić Tamara 23.9.2019. Automatsko generisanje riga čovekolikog karaktera upotrebom programskog jezika Python u okviru aplikacije Maya 
82 AI 12/2011  Sekulić Marko 25.9.2019. 3D vizualizacija prostora stana - “ Babylon.js ”
83 AI 23/2011  Todorović Stefan 25.9.2019. Virtualna prezentacija prostora savremenog stana u Unreal Engine-u
84 AI 42/2012 Glušica Momčilo 25.9.2019.  Uporedna analiza rezultata V-Ray i Corona rendera na primeru Fallingwater House-a
85 AI 27/2015  Rajić Aleksandar    Sistem za prenošenje facijalnih ekspresija na digitalnog karaktera u realnom vremenu
86 AI 5/2011 Tejić Igor 27.9.2019. Korišćenje bespilotne letelice za fotogrametrijsko snimanje studija slučaja spomenik Slobode na Fruškoj gori
87 AI 51/2015 Jelena Jokić 30.9.2019. Simulacija talasa radi kreiranja 3D animacije u programu Houdini
88 AI 33/2011 Petričević Živan 30.9.2019. Integrisanje 3D eksterijera u realan snimak
89 AI 11/2015 Stričević Maša 30.9.2019. Proceduralno generisanje nivoa uz upotrebu algoritama za pseudo slučajne brojeve
90 AI 60/2015 Dina Denić 30.9.2019. Osnovni problemi predstavljanja malih proizvoda u okviru web sajta
91 AI 2/2015 Kristina Petrov 30.9.2019. Proces i principi teksturisanja 3D modela za animirani film korišćenjem programa Substance Painter
92 AI 14/2014 Vladimir Mokanj 30.9.2019. Detekcija markera na ljudskom licu i prenošenje facijalnih ekspresija na digitalnog karaktera
93 AI 23/2015 Nikolina Bućan 30.9.2019. Responsive dizajn i razvoj veb aplikacije za SOS ženski centar
94 AI 12/2015 Olivera Pavlović 30.9.2019. Poređenje Kahoot! Socrative aplikacija za proveru znanja učenika
95 AI 15/2015 Maja Mićunović 4.9.2019. Upotreba svetlosti i senki u storybord-u pri postizanju dramske napetosti u sceni
96 AI 18/2011 Nikola Glavić 07.09.2019. Reprezentacija trodimenzionalnih modela u frekvencijskom domenu pomoću sfernih harmonika
97 AI 1/2013 Aleksandar Andrić 07.09.2019. Uklapanje 3D renderovane slike i video materijala
98 AI 4/2015 Sara Popov 10.10.2019.   Primena simulacije odeće u postupku digitalnog vajanja karaktera za animirani film Poltergeist
99  AI 7/2012 Nemanja Stojanović 11.10.2019. 3D digitalizacija i animacija stomatološkog modela 
100 AI 23/2012 Jovan Stanković 11.10.2019. Zamak Belimarković-3D vizualizacija kulturnog nasleđa Vrnjačke Banje 
101 AI 14/2011 Davidović Dragan 18.10.2019. Klasikacija slika pomocu neuralnih mreza
102 AI 7/2014 Živica Ranisavljev 29.10.2019. Kratka animirana špica kao prikaz okruženja za naučno fantastični serijal - značaj uvoda u animaciji i filmu
103 AI 4/2013 Nikolina Perić 29.10.2019. Boje i pigmenti u likovnoj umetnosti
104 AI 59/2014  Saša Vlajkov 29.10.2019. Poređenje fotogrametrijskih modela fotografisanih različitim aparatima
105 AI 60/2012 Milan Kosanović 29.10.2019. Značaj preprodukcije za izradu animacije u 3D animiranom filmu