• aleksandar-kosina-studio-profesional
  • aleksandar-vujkov-mali-liman
  • anica-stanic-sah
  • branislav-popkonstantinovic-casovnik
  • igor-kekeljevic-lady-godiva
  • ivica-nikolic-brod
  • ivica-nikolic-stamparska-masina
  • kristina-nikolic-profesor-max
  • nenad-poznanovic-gratska-kuca
  • zorica-raus-ucionica

Spisak odbranjenih diplomskih radova

No.

INDEX

STUDENT

DATUM

TEMA

1

AI 6/2011

Torbica Bojan

5.10.2015

Algoritmi za detekciju lica i primena

2

AI 11/2011

Arslanagić Alen

5.10.2015

Interaktivna vizualizacija implicitnih površi

3

AI 2/2011

Grubor Strahinja

22.10.2015

Proceduralno generisanje sadržaja za potrebe video igara

4

AI 8/2011

Jokić Gala

13.11.2015

Kompletna procedura izrade i animacije 3Dlika

5

AI 48/2011

Mandić Dragana

02.12.2015

Planiranje animacije lika u sceni

6

AI 3/2012

Šunjka Nenad

20.09.2016

Riging različitih karaktera kod kratkometražnog animiranog filma

7

AI 17/2012

Goločorbin Veljko

20.09.2016

Fizički korektan model senčenja

8

AI 61/2013

Bojović Tatjana

20.09.2016

Facijalni rig 3D stilizovanog karaktera za kratki animirani film

9

AI 16/2012

Mijatov Jovan

23.09.2016

Akvizicija pokreta za 3D animaciju pomoću VICON MX sistema

10

AI 18/2012

Vasiljević Ivana

23.09.2016

Interaktivna simulacija kretanja loptice u stonom tenisu uz primenu PHANToM Omni heptičkog uređaja

11

AI 4/2012

Pejin Siniša

30.09.2016

Kompoziting i kadriranje pri izradi kratkometražnog 3D animiranog filma

12

AI 6/2012

Stolić Aleksandra

30.09.2016

Poređenje tehnika dobijanja digitalnog 3D modela

13

AI 59/2011

Stajić Boris

30.09.2016

Modularni aseti u video igrama

14

AI 30/2012

Marčeta Irina

04.10.2016

Renderovanje prolaza u 3Ds Max-u i kompoziting rendera u After Effects-u

15

AI 2/2012

Popov Fedor

27.10.2016

Riging karaktera minimalističkog Low-Poly dizajna

16

AI 57/2011

Zlatković Biljana

27.10.2016

Plastična anatomija i kreiranje čovekolikih mitoloških bića

17

AI 1/2011

Lazić Đorđe

09.12.2016

Mogućnosti modelovanja objekata pomoću Anril pogona

18

AI 21/2011

Lalović Dragana

16.12.2016

Produkcija i postprodukcija zvuka za potrebe reklamnih kampanja

19

AI 12/2012

Maletin Marko

10.03.2017

Sinteza zvuka za potrebe filma i video igara

20

AI 4/2011

Mesaroš Čaba

29.03.2017

Edukativna 3D animacija kao vodič kroz set vežbi za korekciju loše posture u dečijem uzrastu

21

AI 72/2012

Milovanović Andrea

12.05.2017

Metode za animiranje ciklusa hoda u klasičnoj animaciji za potrebe industrije filma i video igara

22

AI 5/2013

Kadić Simonida

14.07.2017

Implementacija softvera za kompoziciju facijalnih elemenata

23

AI 52/2012

Mijučić Stefan

01.09.2017

Interaktivna generativna vizualizacija zvuka

24

AI 30/2013

Marković Zorana

14.09.2017

Edukativne 3D animacije kao vodič kroz set komplentnih vežbi za korekciju lošeg držanja tela

24

AI 16/2013

Lazor Milica

29.09.2017

Primer programskog rešenja za dodavanje animacije na model čoveka u FBX formatu primenom FBX SDK biblioteke

26

AI 10/2013

Haška Aleksandra

09.10.2017

Dishromatopsija i njeno prevazilaženje

27

AI 26/2013

Ognjen Ilkić

31.10.2017.

Kompoziting i vizuelni efekti dobijeni korišćenjem Phoenix FD i After Effects softverskih rešenja za simulaciju sudara meteora sa Zemljom

28

AI 20/2012

Vanja Dimitrijević

31.10.2017.

Biološki pigmenti i njihov prikaz u inženjerskoj animaciji

29

AI11/2013

Ivana Jevtić

22.12.2017.

Proces kreiranja pozadine i kadriranje za potrebe storiborda i animiranog filma

30

AI18/2013

Simić Snežana

28.12.2017.

Detekcija i prepoznavanje ljudskog lica na osnovu RSA algoritma - evaluacija i analiza

31

AI 21/2013

Lugonja Nikolina

01.02.2018.

Boje u astronomiji i astrofizici

32

AI 13/2013

Dejan Vukša

30.03.2018.

3d modelovanje prostora za horor video igru

33

AI 35/2012

Olivera Pavković

18.05.2018.

Vojna baza: Prostorne mikroceline za video igre

34

AI 26/2012

Dragana Vojvodić

29.05.2018.

Vizualizacija u dizajnu enterijera: Studija svetla u enterijeru u realnom okruženju i primena u 3D vizualizaciji

35

AI 9/2012

Marko Grahovac

29.05.2018.

Modelovanje pristaništa i tržnice za video igru: Prostorne mikroceline u video igrama

36

AI 46/2012

Danica Kuzmanović

22.06.2018. 

Modelovanje železničke stanice za video igru

37

AI 66/2012

Nikola Damjanović

06.07.2018.

Primer primene augmentovane realnosti na Android platformi realizovane pomoću Google Vision biblioteke

38

AI 8/2012

Aleksandar Milošević

18.7.2018.

Model glave kreiran fotogrametriјskom rekonstrukcijom korišćenjem jednog fotoaparata