• aleksandar-kosina-studio-profesional
  • aleksandar-vujkov-mali-liman
  • anica-stanic-sah
  • branislav-popkonstantinovic-casovnik
  • igor-kekeljevic-lady-godiva
  • ivica-nikolic-brod
  • ivica-nikolic-stamparska-masina
  • kristina-nikolic-profesor-max
  • nenad-poznanovic-gratska-kuca
  • zorica-raus-ucionica

Spisak odbranjenih radova

Odbranjeni master radovi

No.

INDEX

STUDENT

DATUM

TEMA

1

F2 1/2016

Ivana Vasiljević

5.10.2018.

Teorijske osnove i implementacija raytracer algoritma za renderovanje

2

F2 1/2017

Zorana Marković

23.11.2018.

Detekcija i prepoznavanje statičkih i dinamičkih gestova ruke

 

Odbranjeni diplomski radovi

No.

INDEX

STUDENT

DATUM

TEMA

1

AI 6/2011

Torbica Bojan

5.10.2015.

Algoritmi za detekciju lica i primena

2

AI 11/2011

Arslanagić Alen

5.10.2015.

Interaktivna vizualizacija implicitnih površi

3

AI 2/2011

Grubor Strahinja

22.10.2015.

Proceduralno generisanje sadržaja za potrebe video igara

4

AI 8/2011

Jokić Gala

13.11.2015.

Kompletna procedura izrade i animacije 3Dlika

5

AI 48/2011

Mandić Dragana

02.12.2015.

Planiranje animacije lika u sceni

6

AI 3/2012

Šunjka Nenad

20.09.2016.

Riging različitih karaktera kod kratkometražnog animiranog filma

7

AI 17/2012

Goločorbin Veljko

20.09.2016.

Fizički korektan model senčenja

8

AI 61/2013

Bojović Tatjana

20.09.2016.

Facijalni rig 3D stilizovanog karaktera za kratki animirani film

9

AI 16/2012

Mijatov Jovan

23.09.2016.

Akvizicija pokreta za 3D animaciju pomoću VICON MX sistema

10

AI 18/2012

Vasiljević Ivana

23.09.2016.

Interaktivna simulacija kretanja loptice u stonom tenisu uz primenu PHANToM Omni heptičkog uređaja

11

AI 4/2012

Pejin Siniša

30.09.2016.

Kompoziting i kadriranje pri izradi kratkometražnog 3D animiranog filma

12

AI 6/2012

Stolić Aleksandra

30.09.2016.

Poređenje tehnika dobijanja digitalnog 3D modela

13

AI 59/2011

Stajić Boris

30.09.2016.

Modularni aseti u video igrama

14

AI 30/2012

Marčeta Irina

04.10.2016.

Renderovanje prolaza u 3Ds Max-u i kompoziting rendera u After Effects-u

15

AI 2/2012

Popov Fedor

27.10.2016.

Riging karaktera minimalističkog Low-Poly dizajna

16

AI 57/2011

Zlatković Biljana

27.10.2016.

Plastična anatomija i kreiranje čovekolikih mitoloških bića

17

AI 1/2011

Lazić Đorđe

09.12.2016.

Mogućnosti modelovanja objekata pomoću Anril pogona

18

AI 21/2011

Lalović Dragana

16.12.2016.

Produkcija i postprodukcija zvuka za potrebe reklamnih kampanja

19

AI 12/2012

Maletin Marko

10.03.2017.

Sinteza zvuka za potrebe filma i video igara

20

AI 4/2011

Mesaroš Čaba

29.03.2017.

Edukativna 3D animacija kao vodič kroz set vežbi za korekciju loše posture u dečijem uzrastu

21

AI 72/2012

Milovanović Andrea

12.05.2017.

Metode za animiranje ciklusa hoda u klasičnoj animaciji za potrebe industrije filma i video igara

22

AI 5/2013

Kadić Simonida

14.07.2017.

Implementacija softvera za kompoziciju facijalnih elemenata

23

AI 52/2012

Mijučić Stefan

01.09.2017.

Interaktivna generativna vizualizacija zvuka

24

AI 30/2013

Marković Zorana

14.09.2017.

Edukativne 3D animacije kao vodič kroz set komplentnih vežbi za korekciju lošeg držanja tela

25

AI 16/2013

Lazor Milica

29.09.2017.

Primer programskog rešenja za dodavanje animacije na model čoveka u FBX formatu primenom FBX SDK biblioteke

26

AI 10/2013

Haška Aleksandra

09.10.2017.

Dishromatopsija i njeno prevazilaženje

27

AI 26/2013

Ognjen Ilkić

31.10.2017.

Kompoziting i vizuelni efekti dobijeni korišćenjem Phoenix FD i After Effects softverskih rešenja za simulaciju sudara meteora sa Zemljom

28

AI 20/2012

Vanja Dimitrijević

31.10.2017.

Biološki pigmenti i njihov prikaz u inženjerskoj animaciji

29

AI11/2013

Ivana Jevtić

22.12.2017.

Proces kreiranja pozadine i kadriranje za potrebe storiborda i animiranog filma

30

AI18/2013

Simić Snežana

28.12.2017.

Detekcija i prepoznavanje ljudskog lica na osnovu RSA algoritma - evaluacija i analiza

31

AI 21/2013

Lugonja Nikolina

01.02.2018.

Boje u astronomiji i astrofizici

32

AI 13/2013

Dejan Vukša

30.03.2018.

3d modelovanje prostora za horor video igru

33

AI 35/2012

Olivera Pavković

18.05.2018.

Vojna baza: Prostorne mikroceline za video igre

34

AI 26/2012

Dragana Vojvodić

29.05.2018.

Vizualizacija u dizajnu enterijera: Studija svetla u enterijeru u realnom okruženju i primena u 3D vizualizaciji

35

AI 9/2012

Marko Grahovac

29.05.2018.

Modelovanje pristaništa i tržnice za video igru: Prostorne mikroceline u video igrama

36

AI 46/2012

Danica Kuzmanović

22.06.2018. 

Modelovanje železničke stanice za video igru

37

AI 66/2012

Nikola Damjanović

06.07.2018.

Primer primene augmentovane realnosti na Android platformi realizovane pomoću Google Vision biblioteke

38

AI 8/2012

Aleksandar Milošević

18.07.2018.

Model glave kreiran fotogrametriјskom rekonstrukcijom korišćenjem jednog fotoaparata
39

AI 71/2012

Uno Simić

06.09.2018.

Razvoj 3D igre “Infinity Runner” za platformu Android korišćenjem Unreal Engine 4
40

AI 19/2012

Ratko Salak

06.09.2018.

Atmosferske svetlosno-kolorne pojave i polarizacija svetlosti u prirodi
41

AI 7/2013

Marko Adamov

06.09.2018.

Simbolički i psihološki značaj boja sa primenom u specijalnim efektima
42

AI 15/2012

Aleksandra Milovanov

07.09.2018.

Modifikovanje kompozicije Storyboard-a scene iz dugometražnog igranog filma po principu zlatnog preseka
43 AI 8/2014  Bogdana Bojović 21.09.2018.  Holografska tehnologija i njene primene
44 AI 9/2014   Sonja Gelevajčuk  24.09.2018.  Steampunk benzinska stanica и Real-Time renderovanje okruženja za video igru
45  AI 35/2014  Dušan Njegovanović  26.09.2018. 3D rekonstrukcija lica korišćenjem dubokih konvolucionih mreža
46  AI 5/2012  Stefan Stanić  27.09.2018. Digitalno vajanje stilizovanih karaktera za animirani film
47  AI 30/2011  Nikola Banjac  27.09.2018.  Modelovanje FACS izraza ljudskog 3D lica korišćenjem blend shapes tehnike
48  AI 33/2013  Arnold Mesaroš  27.09.2018.  Antički stil i dizajn okruženja za RPG video igru
49  AI 9/2011  Nikola Stošić  27.9.2018. Viktorijanska ulica – Dizajn scene za potrebe 3D video igre u Unreal Engine-u
50  AI 3/2012  Igor Erić  28.09.2018.  Vojna baza - Brutalizam i Moderna u video igrama
51  AI 6/2014  Dragica Ćurčin  28.09.2018.  Rekonstrukcija refleksivnih objekata korišćenjem automatskog i poluautomatskog programa
52  AI 3/2013  Marin Magda  5.10.2018. Razvoj Infinity runner video-igre korišćenjem Unreal Engine razvojnog okruženja - iskustva i opažanja
53  AI 13/2012  Dušan Cvejić  5.10.2018. Simulacija protoka i filtriranja ulja u programu RealFlow 
54  AI 4/2014   Filip Mirčeski  5.10.2018. Primena principa sabijanja i istezanja u postupku rigging-a digitalnog karaktera za animirani film
55  AI 3/2014   Miljana Kulić  8.10.2018. Ikonični elementi skandinavskog dizajna enterijera - studija svetla u 3D vizualizaciji
56  AI 15/2013  Vladimir Vučurović  8.10.2018. 3D vizuelizacija enterijera i eksterijera muzeja Zbirke strane umetnosti
57  AI 36/2014  Danilo Nikić  9.10.2018. Primena C++ programskog jezika u okviru Unreal Engine 4 razvojnog okruženja za realizaciju optimizovanog Multiplayer sistema
58 AI 70/2012 Nikola Ilić 6.11.2018. Implementacija akustičkih sistema u kontekstu pametnih kuća primenom principa ambijentalne inteligencije
59 AI 7/2011 Relja Ljubobratović  30.11.2018. Rešavanje kalibracije kamere koristeći poznati obrazac
60 AI 13/2014 Natalija Manja 7.2.2019. Razvoj video igre proširene realnosti pomoću Vuforia programske biblioteke na Android platformi
61 AI 1/2012 Vanja Kukić 7.2.2019. 3D digitalizacija i virtualni muzeji