• aleksandar-kosina-studio-profesional
  • aleksandar-vujkov-mali-liman
  • anica-stanic-sah
  • branislav-popkonstantinovic-casovnik
  • igor-kekeljevic-lady-godiva
  • ivica-nikolic-brod
  • ivica-nikolic-stamparska-masina
  • kristina-nikolic-profesor-max
  • nenad-poznanovic-gratska-kuca
  • zorica-raus-ucionica

Napredne prikazne tehnologije

DATUM OBAVEŠTENJE
16.11.2020. 

Po planu polaganja predispitnih obaveza koji je na sajtu još od početka semestra, PPZ će se održati 05.12.2020. od 10h do 12.30h u RC. Ako ima studenata koji nisu uključeni u mejling listu predmeta, neka se jave profesorki na mejl koji se može naći na ovom sajtu.

 16.11.2020.

 Predavanja koja su neophodna za test iz teorije za PPZ su Uvodna predavanja, Predavanje (tj. Predevanje I), Predavanje 1 (tj. Predavanje II), Predavanje 2 (tj. Predavanje III), Predavanje 3 (tj. Predavanje IV), Predavanje 4 (tj. Predavanje V).

.18.11.2020.

Spisak studenata koji trebaju da rade PPZ je sledeći PPZ raspored po učionicama. Na spisku se nalazi i raspored studenata po učionicama.

Ukoliko se neko od studenata ne nalazi na spisku, a trebalo bi da radi PPZ neka se javi profesorki na mejl do 27.11.2020.

 23.11.2020.

Prilikom pripreme teorije za PPZ posebnu pažnju obratiti na Predavanje 1(od slajda 18), Predavanje 2-5 (u celosti).

 04.12.2020.

Promenjene su učionice za izradu PPZ-a! Raspored studenata po učionicama je Učionice za PPZ NOVO . 

Izrada je i dalje sutra 05.12.2020. od 10h do 12.30h, samo su učionice druge.

 28.12.2020.

Teme za KPZ su: Teme KPZ.

Studenti moraju da do 09.01.2021. jave profesorki na mejl temu koju će raditi kao i grupe.

KPZ se radi u  grupama od jednog, dva ili tri studenta po sopstvenom opredeljenju.

 11.01.2021.

Izrada KPZ-a će se održati po planu koji je prezentovan na početku semestra 16.01.2021. Vreme izrade je od 13.30h do 14.30h.

 12.01.2021. Rapored studenata po učionicama za KPZ je sledeći KPZ raspored po učionicama. Ukoliko neko od studenata nije na spisku, a trebalo bi da bude neka se javi profesorki na mejl do 14.01.2021. Ako navedena tema u tabeli nije odgovarajuća neka se student takođe javi na mejl profesorki do istog datuma.
30.01.2021. Da bi se položile predispitne obaveze neophodno je imati minimum 36 bodova. Student koji nije položio predispitne obaveze nije ispunio uslove da izađe na ispit i mora ponovo da sluša predmet naredne godine. Bodovi iz predispitnih obaveza važe godinu dana.                     


 

Polaganje ispita

Plan predispitnih obaveza 

 

ZADATAK GRUPA DATUM ZADAVANJA  DATUM PREDAJE DATUM ODBRANE
 PPZ sve  05.12. 05.12. 05.12. 
 KPZ sve  30.12. 15.01.  16.01. 
         

 

 

 

Predavanja

 NAZIV DOKUMENTA  DOKUMENT  OPIS DOKUMENTA
Uvodno predavanje   Uvodna predavanja  Uvodna predavanja, Histogram slike, Kontrast, Filtriranje slike(NF)
Predavanje I  Predavanje  Filtriranje slike (VF), Uniformna kvantizacija
Predavanje II  Predavanje 1  Neuniformna kvantizacija, Interpolacija, Geometrijske transformacije

Predavanje III

 Predavanje 2  Kompozitne matrice, Rektifikacija
Predavanje IV  Predavanje 3  Rektifikacija slike(vanishing), Lokalna obeležja, Harris korner detekor
Predavanje V  Predavanje 4

 Detektekcija ključnih tačaka i deskripcija lokalnih obeležja, Panorama-prvi deo

Predavanje VI  Predavanje 5

 Detektekcija ključnih tačaka i deskripcija lokalnih obeležja, Panorama-drugi deo

(KRAJ GRADIVA ZA PPZ)

Predavanje VII  Predavanja 1 - 5
 Ponavljanje gradiva i priprema za PPZ
Predavanje VIII  Predavanje 6  Kalibracija kamere
Predavanje IX  Predavanje 7  Epipolarna geometrija, Fundamentalna matrica
Predavanje X  Predavanje 8  Stereo kalibracija, 3D rekonstrukcija
Predavanje XI  Predavanje 9  3D akvizicija, 3D rekonstrukcija, generisanje 3D modela
Predavanje XII  Predavanje 10  Osvetljenje, senčenje, mapiranje, renderovanje
     

 

Glavne reference:
- Richard Szeliski, "Computer Vision: Algorithms and Applications", Springer 2010.

- Richard Hartley and Andrew Zisserman, "Multiple View Geometry in Computer Vision", Cambridge University Press, March 2004.

- Edward Angel, Dave Shreiner, "Interactive Computer Graphics - A top down approach with shader-based OpenGL", Addison-Wesley, 6th ed. 2011.

Vežbe

NEDELJANAZIVMATERIJALI
1 Vežba 1  Vežba 1Vežba 1 ppt
2 Vežba 2  Vežba 2Vežba 2 ppt
3 Vežba 3  Vežba 3
4 Vežba 4 Vežba 4
5  Vežba 5 

Vežba 4 dopuna Vežba 5

(KRAJ GRADIVA ZA PPZ)

6 Vežba 6 Vežba 6 
7  Vežba 7 Vežba 7 
8  Vežba 8  Vežba 8.1, Vežba 8.2
9  Vežba 9 Vežba 9.1 Vežba 9.2
10 Vežba 10 Vežba 10
11 Vežba 11

Vežba 11 slikeVežba 11

 


 Dodatni Dokumenti: Potrebne dodatne biblioteke za vezbe 10 i 11 OpenGL

 

NAZIV DOKUMENTA DOKUMENT
Osnove C++ http://www.cplusplus.com/files/tutorial.pdf
OpenCV http://docs.opencv.org/opencv_tutorials.pdf
OpenGL http://www.cse.chalmers.se/edu/year/2013/course/TDA361/redbook.pdf
Glut GLUTCode  GlutSetUp

 

Kontakt

Assistant Prof. Dr. Lidija Krstanović

E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rezultati

Opis Datum objave Dokument

 Rezultati PPZ-a

 12.12.2020, 05.01.2021. PPZ rezultati

 Rezultati KPZ-a

 21.01.2021, 30.01.2021. KPZ rezultati

 Bodovi iz predispitnih obaveza

 21.01.2021, 30.01.2021. PIO

 Rezultati ispita

 06.02.2021, 20.02.2021. JanuarFebruar

Konsultacije

Konsultacije po dogovoru.

Javiti se na mejl profesorke.