• aleksandar-kosina-studio-profesional
  • aleksandar-vujkov-mali-liman
  • anica-stanic-sah
  • branislav-popkonstantinovic-casovnik
  • igor-kekeljevic-lady-godiva
  • ivica-nikolic-brod
  • ivica-nikolic-stamparska-masina
  • kristina-nikolic-profesor-max
  • nenad-poznanovic-gratska-kuca
  • zorica-raus-ucionica

Teme za diplomski

Dragi studenti, na raspolaganju imate više od 50 predloženih tema za vaše diplomske radove. Svaki

kandidat će se javiti predmetnom profesoru kod kojeg je izabrao temu za diplomski, a profesori će voditi
evidenciju o prijavljenim kandidatima. Nije moguće da istu temu uzmu dva studenta. Profesor ima pravo
da odredi studenta koji ima prioritet u izboru teme, prema momentu prijavljivanja ili nekom sličnom
kriterijumu. Vreme za izradu teme je vremenski ograničeno i student mora uraditi diplomski rad
maksimalno šest meseci nakon uzimanja teme. Ovo je iz razloga da student ne bi uzeo neku temu i držao
je više vremena (godina) zauzetom a da pritom na realizaciji iste ne bude angažovan. Moguće je i da
student predloži temu koja nije među predloženim, kao i mentora, ali samo uz saglasnost mentora.


Prof. dr Vlado Delić

1. Digitalni audio signali (tehnike i algoritmi snimanja i reprodukcije zvuka, digitalni audio efekti)

2. Muzički i govorni studio (studijska tehnika, izbor i postavke mikrofona pri snimanju govora i
muzike)
3. Animacija govorne aktivnosti na ustima robota Marka (vizuelno praćenje sintetizovanog govora)
4. Animacija lica koje govori pomoću sintetizatora govora na osnovu teksta (uz prikaz na pametnom
telefonu, TV-u, tablet i PC računarima)
5. Animacije multimedijalnih dijaloških sistema u pametnim kućama (npr. govorne komande
pametnom TV-u, tablet računaru, telefonu i/ili satu – u Samsungovoj laboratoriji za razvoj
aplikacija na FTN)


Van. prof. dr Vesna Stojaković

1. Modelovanje na osnovu slika
2. Modelovanje realnih objekata
3. Upotreba rasterskih slika u animaciji
4. Perspektivne projekcije u animaciji


Prof. dr Dragan Ivetić

1. Mogućnosti Viola-Džons algoritma za detekciju lica i facijalnih ekspresija
Van. prof. dr Zoran Milojević
1. Proračun simulacije tkanine (cloth simulation) primenom GPGPU (General-Purpose computing on
Graphics Processing Units)
2. Interakcija u virtualnom okruženju primenom heptičkog uređaja Phantom Omni.


Prof. dr Miloš Vujanović

1. Anatomija figura (čovek, životinja) i logika pokreta
2. Značenje osnovnih pravaca (napred-nazad, levo-desno, gore-dole, dijagonalno) i njihova uloga u
smenjivanju kadrova
3. Crtanje pozadine i kadriranje pozadine za potrebe storyboard-a i upoređenje sa klasičnim
umetnostima
4. Crtanje perspektiva za potrebe animacije (planovi)
5. Skiciranje i razrađivanje skica za potrebe animacije (od skice kadra do završenog crteža)
6. Pretvaranje sinopsisa u storyboard
7. Crtanje stradanja/povređivanja animiranih junaka kroz analizu animiranih filmova
8. Tipovi storyboard-a (znaci u storyboard-u za: zum, kontrazum, kretanje kamere, tekstualni
komentari…)
9. Arhetipovi u animaciji (poređenje sa književnošću, vizuelnom umetnošću, psihologijom)


Doc. dr Dušan Ilić

1. Boje i pigmenti u likovnoj umetnosti. Istorijat dobijanja i primene pojedinih boja.
Korišćenje boja i pigmenata u likovnoj umetnosti datira iz perioda paleolitske kulture (30000 godina p.n.e.), kada su prvobitni "umetnici" koristili životinjsku mast pomešanu sa pigmentima koji su se mogli naći u prirodi, da bi prstima slikali po pećinskim zidovima. Egipćani, Etrurci, Grci, Rimljani, dali su svoj doprinos tehnikama pravljenja boja i pigmenata sve do renesanse i naših dana.
2. Mehanizmi nastanka boja u prirodi - strukturno uslovljene boje i boje kristala.
Veliki broj mehanizama utiče na nastanak boja u prirodi - disperzija, interferencija, difrakcija, refleksija, atomske ekscitacije i vibracije, molekulski orbitalni efekti itd.
3. Kolorni sistemi - prednosti i mane.
Moderna teorija boja deli kolorne sisteme u tri grupe - intuitivne, sisteme zasnovane na mešanju boja i objektivne sisteme bazirane na CIE zakonitostima. Koje su prednosti, a šta su mane pojedinih sistema unutar ovih grupa?
4. Psihologija boja. Kako koristiti boje u video animacijama?
Razne boje na različite načine deluju na ljudsku psihu, što obilato koriste stručnjaci za marketing, ali takođe ima svoju primenu i u terapijske, edukativne i druge svrhe.
5. Psihološki uticaj boja i osvetljenosti u okruženju i radnoj sredini.
Brojne studije pokazuju da određene boje i kvalitet osvetljenosti imaju veliki uticaj na trenutne performanse u različitim profesijama. Na primer, izlaganje studenata crvenoj boji pre ispita pokazalo je negativan efekat na postignuće na ispitu, dok žuta boja deluje pozitivno i stimulativno.
6. Primena animacije u nastavi fizike (ili hemije, biologije, matematike...)
7. Metameri i metamerska poklapanja.
Pod metamerima se, u najopštijem smislu, podrazumevaju bilo koja dva spektralna intenziteta koja proizvode isti osećaj boje, odnosno dva spektralna intenziteta sa istim parom koordinata boje. Koji su pozitivni, a koji štetni uticaji metamerije i metamerskih poklapanja?
8. Noćno viđenje
Tehnološki i fiziološki aspekti mogućnosti pojačanja nivoa osvetljenosti u uslovima slabe vidljivosti, što se u poslednje vreme obilato koristi u uređajima za noćnu optiku ("night vision").
9. Istorijat moderne teorije boja.
Tvorcem prve teorije boja smatra se Isak Njutn, koji je još 1666. godine otkrio da boja predstavlja rezultat interakcije između objekta i svetlosti, a ne da je objekat taj koji generiše boju, što se do tada mislilo. Tomas Jang, Vilijam Heršel, Herman fon Helmholc i mnogi drugi dali su svoj doprinos razumevanju načina na koji ljudi i drugi biološki organizmi percipiraju boju.
10. Poklapanje i razlikovanje boja.
Poklapanje, detekcija i razlikovanje boja na osnovu razlika u hromatičnosti su pojave u kojima je spektralni sadržaj svetlosti važan parametar.

 

Doc. dr Dinu Dragan

Teme koje podrazumevaju implementaciju korisničkog interfejsa:

1. Analiza korisničkih interfejsa u edukativnom softveru.
2. Interfejsi u različitim VR/AR aplikacijama (npr. desktop ili mobilne VR/AR računarske igre, desktop ili mobilni VR/AR edukativni softveri).
3. Primeri implementacije aplikacija u Unity ili Unreal pogonima igre.

 


Doc. dr Ana Perišić

1. Simulacija prostora i građenog okruženja kroz istorijske periode i arhitektonske stilove
2. Animacija u enterijeru/eksterijeru
3. Vizualizacija u enterijeru/eksterijeru
4. Uticaj simulacije prostora na psihološki doživljaj čoveka
5. Istorijski stilovi i karakter u simuliranju urbanog okruženja u animaciji i video igrama


Prof. dr Ratko Obradović

1. Edukativne animacije u fizijatriji
2. Edukativne animacije u kardiologiji
3. Edukativne animacije u akušerstvu
4. Edukativne animacije u sportu
5. Animacija i simulacija tkanine
6. Specijalni efekti korišćenjem više softverskih alata
7. Animacija kose i krzna


Doc. dr Igor Kekeljević

1. Modelovanje karikiranih karaktera za 3d animaciju
2. Modelovanje karikirane scenografije i rekvizita za 3d animaciju
3. Rigovanje karikiranih karaktera za 3d animaciju
4. Primena iskustva tradicionalne animacije u savremenim 3d animiranim filmovima
5. Neverbalna komunikacija, poze i ekspresije kod karikiranih 3d karaktera

Knjige (2)

221korice 332korice 336korice 314_korica 314_korica 314_korica 425-korica

 

Navedene knjige su udžbenici koji su napisani za potrebe studijskog programa Animacija u inženjerstvu. Knjige se mogu nabaviti na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, u Skriptarnici.

Spisak odbranjenih radova

Odbranjeni master radovi

DATUM

INDEX

STUDENT

TEMA

5.10.2018

F2 1/2016

Ivana Vasiljević

Teorijske osnove i implementacija raytracer algoritma za renderovanje

23.11.2018.

F2 1/2017

Zorana Marković

Detekcija i prepoznavanje statičkih i dinamičkih gestova ruke

25.9.2019

F2 4/2016

Šunjka Nenad Proceduralno kreiranje rig-a realističnog ljudskog lica 
01.10.2019   Haška Aleksandra Simulacija efekta slepila za boje

 

Odbranjeni diplomski radovi

 

DATUM

INDEX

STUDENT

TEMA

5.10.2015

AI 6/2011

Torbica Bojan

Algoritmi za detekciju lica i primena

5.10.2015

AI 11/2011

Arslanagić Alen

Interaktivna vizualizacija implicitnih površi

22.10.2015

AI 2/2011

Grubor Strahinja

Proceduralno generisanje sadržaja za potrebe video igara

13.11.2015

AI 8/2011

Jokić Gala

Kompletna procedura izrade i animacije 3Dlika

02.12.2015

AI 48/2011

Mandić Dragana

Planiranje animacije lika u sceni

20.09.2016

AI 3/2012

Šunjka Nenad

Riging različitih karaktera kod kratkometražnog animiranog filma

20.09.2016

AI 17/2012

Goločorbin Veljko

Fizički korektan model senčenja

20.09.2016

AI 61/2013

Bojović Tatjana

Facijalni rig 3D stilizovanog karaktera za kratki animirani film

23.09.2016

AI 16/2012

Mijatov Jovan

Akvizicija pokreta za 3D animaciju pomoću VICON MX sistema

23.09.2016

AI 18/2012

Vasiljević Ivana

Interaktivna simulacija kretanja loptice u stonom tenisu uz primenu PHANToM Omni heptičkog uređaja

30.09.2016

AI 4/2012

Pejin Siniša

Kompoziting i kadriranje pri izradi kratkometražnog 3D animiranog filma

30.09.2016

AI 6/2012

Stolić Aleksandra

Poređenje tehnika dobijanja digitalnog 3D modela

30.09.2016

AI 59/2011

Stajić Boris

Modularni aseti u video igrama

04.10.2016

AI 30/2012

Marčeta Irina

Renderovanje prolaza u 3Ds Max-u i kompoziting rendera u After Effects-u

27.10.2016

AI 2/2012

Popov Fedor

Riging karaktera minimalističkog Low-Poly dizajna

27.10.2016

AI 57/2011

Zlatković Biljana

Plastična anatomija i kreiranje čovekolikih mitoloških bića

09.12.2016

AI 1/2011

Lazić Đorđe

Mogućnosti modelovanja objekata pomoću Anril pogona

16.12.2016

AI 21/2011

Lalović Dragana

Produkcija i postprodukcija zvuka za potrebe reklamnih kampanja

10.03.2017

AI 12/2012

Maletin Marko

Sinteza zvuka za potrebe filma i video igara

29.03.2017

AI 4/2011

Mesaroš Čaba

Edukativna 3D animacija kao vodič kroz set vežbi za korekciju loše posture u dečijem uzrastu

12.05.2017

AI 72/2012

Milovanović Andrea

Metode za animiranje ciklusa hoda u klasičnoj animaciji za potrebe industrije filma i video igara

14.07.2017

AI 5/2013

Kadić Simonida

Implementacija softvera za kompoziciju facijalnih elemenata

01.09.2017

AI 52/2012

Mijučić Stefan

Interaktivna generativna vizualizacija zvuka

14.09.2017

AI 30/2013

Marković Zorana

Edukativne 3D animacije kao vodič kroz set komplentnih vežbi za korekciju lošeg držanja tela

29.09.2017

AI 16/2013

Lazor Milica

Primer programskog rešenja za dodavanje animacije na model čoveka u FBX formatu primenom FBX SDK biblioteke

09.10.2017

AI 10/2013

Haška Aleksandra

Dishromatopsija i njeno prevazilaženje

31.10.2017

AI 26/2013

Ognjen Ilkić

Kompoziting i vizuelni efekti dobijeni korišćenjem Phoenix FD i After Effects softverskih rešenja za simulaciju sudara meteora sa Zemljom

31.10.2017

AI 20/2012

Vanja Dimitrijević

Biološki pigmenti i njihov prikaz u inženjerskoj animaciji

22.11.2017 AI 4/2015 Savić Aleksandar Kuća sećanja i zaborava

22.12.2017

AI11/2013

Ivana Jevtić

Proces kreiranja pozadine i kadriranje za potrebe storiborda i animiranog filma

28.12.2017

AI18/2013

Simić Snežana

Detekcija i prepoznavanje ljudskog lica na osnovu RSA algoritma - evaluacija i analiza

01.03.2018

AI 21/2013

Lugonja Nikolina

Boje u astronomiji i astrofizici

30.03.2018

AI 13/2013

Dejan Vukša

3d modelovanje prostora za horor video igru. Tematska celina: Vizuelizacija i njen uticaj na psihu

18.05.2018

AI 35/2012

Olivera Pavković

Vojna baza Tematska celina: Prostorne mikroceline za video igre

29.05.2018

AI 26/2012

Dragana Vojvodić

Vizualizacija u dizajnu enterijera: Studija svetla u enterijeru u realnom okruženju i primena u 3D vizualizaciji
 29.05.2018

AI 9/2012

Marko Grahovac

Modelovanje pristaništa i tržnice za video igru: Prostorne mikroceline u video igrama
 22.06.2018

AI 46/2012

Danica Kuzmanović

Modelovanje železničke stanice za video igru
 06.07.2018

AI 66/2012

Nikola Damjanović

Primer primene augmentovane realnosti na Android platformi realizovane pomoću Google Vision biblioteke
 18.07.2018

AI 8/2012

Aleksandar Milošević

Model glave kreiran fotogrametriјskom rekonstrukcijom korišćenjem jednog fotoaparata
 06.09.2018

AI 71/2012

Uno Simić

Razvoj 3D igre “Infinity Runner” za platformu Android korišćenjem Unreal Engine 4
 06.09.2018

AI 19/2012

Ratko Salak

Atmosferske svetlosno-kolorne pojave i polarizacija svetlosti u prirodi
 06.09.2018

AI 7/2013

Marko Adamov

Simbolički i psihološki značaj boja sa primenom u specijalnim efektima
 07.09.2018

AI 15/2012

Aleksandra Milovanov

Modifikovanje kompozicije Storyboard-a scene iz dugometražnog igranog filma po principu zlatnog preseka
 21.09.2018 AI 8/2014  Bogdana Bojović Holografska tehnologija i njene primene
 24.09.2018 AI 9/2014   Sonja Gelevajčuk  Steampunk benzinska stanica и Real-Time renderovanje okruženja za video igru
 26.09.2018  AI 35/2014  Dušan Njegovanović 3D rekonstrukcija lica korišćenjem dubokih konvolucionih mreža
 27.09.2018  AI 5/2012  Stefan Stanić Digitalno vajanje stilizovanih karaktera za animirani film
 27.09.2018  AI 30/2011  Nikola Banjac  Modelovanje FACS izraza ljudskog 3D lica korišćenjem blend shapes tehnike
 27.09.2018  AI 33/2013  Arnold Mesaroš  Antički stil i dizajn okruženja za RPG video igru
 27.9.2018  AI 9/2011  Nikola Stošić Viktorijanska ulica – Dizajn scene za potrebe 3D video igre u Unreal Engine-u
 28.09.2018  AI 3/2012  Igor Erić  Vojna baza - Brutalizam i Moderna u video igrama
 28.09.2018  AI 6/2014  Dragica Ćurčin  Rekonstrukcija refleksivnih objekata korišćenjem automatskog i poluautomatskog programa
 28.09.2018  AI 28/2014 Milojević Ana Marija Manipulacije video sadržajem
 5.10.2018  AI 3/2013  Marin Magda Razvoj Infinity runner video-igre korišćenjem Unreal Engine razvojnog okruženja - iskustva i opažanja
 5.10.2018  AI 13/2012  Dušan Cvejić Simulacija protoka i filtriranja ulja u programu RealFlow 
 5.10.2018  AI 4/2014   Filip Mirčeski Primena principa sabijanja i istezanja u postupku rigging-a digitalnog karaktera za animirani film
 8.10.2018  AI 3/2014   Miljana Kulić Ikonični elementi skandinavskog dizajna enterijera - studija svetla u 3D vizualizaciji
 8.10.2018  AI 15/2013  Vladimir Vučurović 3D vizuelizacija enterijera i eksterijera muzeja Zbirke strane umetnosti
 9.10.2018  AI 36/2014  Danilo Nikić Primena C++ programskog jezika u okviru Unreal Engine 4 razvojnog okruženja za realizaciju optimizovanog Multiplayer sistema
 6.11.2018 AI 70/2012 Nikola Ilić Implementacija akustičkih sistema u kontekstu pametnih kuća primenom principa ambijentalne inteligencije
 30.11.2018 AI 7/2011 Relja Ljubobratović  Rešavanje kalibracije kamere koristeći poznati obrazac
 7.2.2019 AI 13/2014 Natalija Manja Razvoj video igre proširene realnosti pomoću Vuforia programske biblioteke na Android platformi
 7.2.2019 AI 1/2012 Vanja Kukić 3D digitalizacija i virtualni muzeji
 27.3.2019 AI 20/2013 Aleksandra Ujfaluši Teorijske osnove i implementacija Farnebakovog algoritma za proračun optičkog toka
 15.05.2019 AI 38/2013 Mundžić Nebojša Primena softverskih paketa Cinema 4D i After Effects u video animaciji
 31.5.2019 AI 40/2013  Tara Miljević Kolorni vid kod životinja
 11.6.2019 AI 19/2013 Nikola Ćavić

Digitalno vajanje high-poly karaktera u programu Zbrush, prema skici humanoidnog karaktera

 14.6.2019 АI 53/2012 Ljubomir Ruskaji Dizajn 3D scene za FPS u stilu HALO video igre
 17.6.2019 AI 34/2014 Nataša Vučićević Sinteza anatomije konja, ptice i nosoroga u kreiranju jedinstvenog mitološkog bića 
 26.6.2019 AI 52/2014 Ivona Breberina  Veza između karakternih i fizičkih osobina Diznijevih junaka i negativaca u periodu „Dizni Renesanse“
 11.7.2019 AI 41/2014  David Danji Кreiranje PBR teksture korišćenjem fotogrametrije 
 11.7.2019 AI 14/2015 Tijana Trifunović Edukativna 3D animacija za učenje osnovnih koraka u plesu Čarlston
 19.7.2019 AI 14/2013 Medan Jelena Istraživanje mogućnosti Corona renderer-a u oblasti realistične vizuelizacije prostora/enterijera i primena principa kroz primer
 19.7.2019 AI 14/2014 Vučković Ana Animacija i 3D vizualizacija rešenja malog prostora inspirisanog IKEA Square Metre Challenge-om
 19.7.2019 AI 46/2014 Stanikić Dušan Stan u Art Deco stilu – 3D vizuelizacija prostora
 19.7.2019 AI 12/2014 Tokić Gojko 3D Vizualizacija enterijera jahte Perishing 70
 19.7.2019 AI 17/2014 Savić Nikolina 3D vizualizacija biblioteke Danrobin dvorca u Unreal Engine-u
 19.7.2019 AI 22/2014 Milošević Aleksandra Tipska stilizovana 3D scena za video igru - veštičija koliba
 19.7.2019 AI 3/2011 Kalaj Aleksandra Uticaj prostora na psihološki doživljaj čoveka – primena prostornog narativa za vizualizaciju pozorišne scene u Unreal Engine-u
 27.08.2019  AI 26/2013 Kolar Vladimira Metamerizam
 11.9.2019 AI 33/2014 Filip Rastik Fotogrametrija na difuznom i direktnom osvetljenju
 19.9.2019 АI 26/201 Pacula Zorana Optičke iluzije
 19.9.2019 AI 47/2011 Šarac Bojana Psihološki uticaj boja kroz marketing i multimediju
 19.9.2019 AI 18/2014 Gatarić Aleksandra Psihološki i fiziološki uticaj boja i osvetljenosti u enterijeru 
 23.9.2019 AI 21/2015 Delić Tamara Automatsko generisanje riga čovekolikog karaktera upotrebom programskog jezika Python u okviru aplikacije Maya 
 25.9.2019 AI 12/2011  Sekulić Marko 3D vizualizacija prostora stana - “ Babylon.js ”
 25.9.2019 AI 23/2011  Todorović Stefan Virtualna prezentacija prostora savremenog stana u Unreal Engine-u
 25.9.2019 AI 42/2012 Glušica Momčilo  Uporedna analiza rezultata V-Ray i Corona rendera na primeru Fallingwater House-a
 25.09.2019 AI 27/2015  Rajić Aleksandar  Sistem za prenošenje facijalnih ekspresija na digitalnog karaktera u realnom vremenu
 27.9.2019 AI 5/2011 Tejić Igor Korišćenje bespilotne letelice za fotogrametrijsko snimanje studija slučaja spomenik Slobode na Fruškoj gori
 30.9.2019 AI 51/2015 Jelena Jokić Simulacija talasa radi kreiranja 3D animacije u programu Houdini
 30.9.2019 AI 33/2011 Petričević Živan Integrisanje 3D eksterijera u realan snimak
 30.9.2019 AI 11/2015 Stričević Maša Proceduralno generisanje nivoa uz upotrebu algoritama za pseudo slučajne brojeve
 30.9.2019 AI 60/2015 Dina Denić Osnovni problemi predstavljanja malih proizvoda u okviru web sajma
 30.9.2019 AI 2/2015 Kristina Petrov Proces i principi teksturisanja 3D modela za animirani film korišćenjem programa Substance Painter
 30.9.2019 AI 22/2012 Vladimir Mokanj Detekcija markera na ljudskom licu i prenošenje facijalnih ekspresija na digitalnog karaktera
30.9.2019  AI 23/2015 Nikolina Bućan Responsive dizajn i razvoj veb aplikacije za SOS ženski centar
 19.9.2019 AI 12/2015 Olivera Pavlović Poređenje Kahoot! Socrative aplikacija za proveru znanja učenika
 4.10.2019 AI 15/2015 Maja Mićunović Upotreba svetlosti i senki u storybord-u pri postizanju dramske napetosti u sceni
 27.09.2019 AI 18/2011 Nikola Glavić Reprezentacija trodimenzionalnih modela u frekvencijskom domenu pomoću sfernih harmonika
 27.09.2019 AI 1/2013 Aleksandar Andrić Uklapanje 3D renderovane slike i video materijala
 10.10.2019 AI 4/2015 Sara Popov  Primena simulacije odeće u postupku digitalnog vajanja karaktera za animirani film Poltergeist
 11.10.2019  AI 7/2012 Nemanja Stojanović 3D digitalizacija i animacija stomatološkog modela 
 11.10.2019 AI 23/2012 Jovan Stanković Zamak Belimarković-3D vizualizacija kulturnog nasleđa Vrnjačke Banje 
 18.10.2019 AI 14/2011 Davidović Dragan Klasikacija slika pomocu neuralnih mreza
 29.10.2019 AI 7/2014 Živica Ranisavljev Kratka animirana špica kao prikaz okruženja za naučno fantastični serijal - značaj uvoda u animaciji i filmu
 29.10.2019 AI 4/2013 Nikolina Perić Boje i pigmenti u likovnoj umetnosti
 29.10.2019 AI 59/2014  Saša Vlajkov Poređenje fotogrametrijskih modela fotografisanih različitim aparatima
 29.10.2019 AI 60/2012 Milan Kosanović Značaj preprodukcije za izradu animacije u 3D animiranom filmu 
 30.10.2019 AI 26/2018 Vojnov Jovana Strategija razvoja dvorske bašte u Sremskim Karlovcima
 24.01.2020 AI 01/2014 Gavrić Ana Primena Unreal pogona igre u simulaciji interaktivnog enterijera

 

 

Računarska grafika - Animacija u inženjerstvu

Studijski program Animacija u inženjerstvu, je interdisciplinaran između računarstva i elektrotehnike i matematike. Nakon završenih osnovnih akademskih studija stiče se titula Diplomirani inženjer računarske grafike, a nakon master akademskih studija titula Master inženjer računarske grafike.

 

Kompjuterska animacija je danas sastavni deo svakog proizvoda ili proizvodnog procesa i podrazumeva se gotovo u svim oblastima života. Kada želimo da napravimo bilo kakav proizvod ili objekat poput automobila, aviona, voza, autoputa, zgrade, fabrike i dr., danas je svakako najjeftinije napraviti kompjuterski trodimenzionalan model a zatim na njemu izvršiti sve analize, tehničko-tehnološke korekcije, promene iz estetskih ili sistemskih razloga i slično.

 

Kompjuterska grafika i animacija su oblasti koje se koriste u različitim tehničkim disciplinama poput mašinstva, arhitekture, građevine, saobraćaja, elektrotehnike i elektronike, geodezije itd. Svoje sigurno mesto ova disciplina ima u umetnosti, a takođe u medicini i farmaciji, fizici, biologiji i hemiji, matematici, primenjenoj matematici i informatici. Značajno mesto zauzima u obrazovanju, a svima je poznat uticaj ove discipline na filmsku industriju, specijalno od kada su kreirani 3D filmovi. Koristi se i za izradu kompjuterskih igara a kao i kod WEB dizajna.

 

Studijski programUslovi za upisKontakt

Saradnja

Saradnja sa kompanijama: 

Katedra za animaciju u inženjerstvu - Computer Graphics Chair

Students Works - Studentski radovi

Special Visual Effects - Rube Goldberg Machine

Specijalni vizuelni efekti - Rub Goldbergova mašina

 

Reel 2017

 

3D modelovanje 2015/2016

 

Animacija karaktera 2014/2015

 

Modeling Basics - Osnove modelovanja 2014/2015

 

Character Walk Cycle - Ciklus hoda 2014/2015

 

 

Colors & Illumination - Boje i osvetljenost

 

 

Compositing - Kompoziting

 

 

Digital Sculpting - Digitalno vajanje

 

 

Car Animation - Animacija automobila

 

 

Physics Simulation - Simulacija fizike

 

 

Character Walk Cycle - Ciklus hoda

 

 

Basic Particles - Particle sistem

 

 

Character Animation, Simple Action - Jednostavan zamah u sportu

 

 

Lamp Animation - Animacija lampe


 

 

Animal Animation - Animacija životinje

 

 

Object Animation - Objektna animacija 

 

 

Contact - Kontakt

Prof. dr Ratko Obradović

E-mail: 

 

Telefoni / Phones:

021 485 2280 (+38121 485 2280)

021 485 2297 (+38121 485 2297)

 

 

 

uns-ftn

Fakultet Tehničkih Nauka

Univerzitet u Novom Sadu

Departman za opšte discipline u tehnici     

Trg Dositeja Obradovića 6

21000 Novi Sad

SRBIJA

Faculty of Technical Sciences

University of Novi Sad

Department for Fundamental Disciplines

Trg Dositeja Obradovića 6

21000 Novi Sad

SERBIA

 

Knjige

221korice 332korice 336korice 314_korica 314_korica 314_korica 425-korica

 

Navedene knjige su udžbenici koji su napisani za potrebe studijskog programa Animacija u inženjerstvu. Knjige se mogu nabaviti na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, u Skriptarnici.

Gallery - Galerija

 

ICGG 2018, Milano, Italy: Teaching 3D Character Animation through Four Related Tasks by Ratko Obradović, Miloš Vujanović & Igor Kekeljević

 

Drawing for Animation and Visual Effects Course at the Computer Graphics - Enginnering Animation Studies

 

 

Obradović, Knežević, Vujanović, Nikolić, Kuzmanović - Alea Iacta Est

 

 

 

Animations - Razne animacije