• aleksandar-kosina-studio-profesional
  • aleksandar-vujkov-mali-liman
  • anica-stanic-sah
  • branislav-popkonstantinovic-casovnik
  • igor-kekeljevic-lady-godiva
  • ivica-nikolic-brod
  • ivica-nikolic-stamparska-masina
  • kristina-nikolic-profesor-max
  • nenad-poznanovic-gratska-kuca
  • zorica-raus-ucionica

Teme za diplomski

Dragi studenti, na raspolaganju imate više od 50 predloženih tema za vaše diplomske radove. Svaki

kandidat će se javiti predmetnom profesoru kod kojeg je izabrao temu za diplomski, a profesori će voditi
evidenciju o prijavljenim kandidatima. Nije moguće da istu temu uzmu dva studenta. Profesor ima pravo
da odredi studenta koji ima prioritet u izboru teme, prema momentu prijavljivanja ili nekom sličnom
kriterijumu. Vreme za izradu teme je vremenski ograničeno i student mora uraditi diplomski rad
maksimalno šest meseci nakon uzimanja teme. Ovo je iz razloga da student ne bi uzeo neku temu i držao
je više vremena (godina) zauzetom a da pritom na realizaciji iste ne bude angažovan. Moguće je i da
student predloži temu koja nije među predloženim, kao i mentora, ali samo uz saglasnost mentora.


Prof. dr Vlado Delić

1. Digitalni audio signali (tehnike i algoritmi snimanja i reprodukcije zvuka, digitalni audio efekti)

2. Muzički i govorni studio (studijska tehnika, izbor i postavke mikrofona pri snimanju govora i
muzike)
3. Animacija govorne aktivnosti na ustima robota Marka (vizuelno praćenje sintetizovanog govora)
4. Animacija lica koje govori pomoću sintetizatora govora na osnovu teksta (uz prikaz na pametnom
telefonu, TV-u, tablet i PC računarima)
5. Animacije multimedijalnih dijaloških sistema u pametnim kućama (npr. govorne komande
pametnom TV-u, tablet računaru, telefonu i/ili satu – u Samsungovoj laboratoriji za razvoj
aplikacija na FTN)


Van. prof. dr Vesna Stojaković

1. Modelovanje na osnovu slika
2. Modelovanje realnih objekata
3. Upotreba rasterskih slika u animaciji
4. Perspektivne projekcije u animaciji


Prof. dr Dragan Ivetić

1. Mogućnosti Viola-Džons algoritma za detekciju lica i facijalnih ekspresija
Van. prof. dr Zoran Milojević
1. Proračun simulacije tkanine (cloth simulation) primenom GPGPU (General-Purpose computing on
Graphics Processing Units)
2. Interakcija u virtualnom okruženju primenom heptičkog uređaja Phantom Omni.


Prof. dr Miloš Vujanović

1. Anatomija figura (čovek, životinja) i logika pokreta
2. Značenje osnovnih pravaca (napred-nazad, levo-desno, gore-dole, dijagonalno) i njihova uloga u
smenjivanju kadrova
3. Crtanje pozadine i kadriranje pozadine za potrebe storyboard-a i upoređenje sa klasičnim
umetnostima
4. Crtanje perspektiva za potrebe animacije (planovi)
5. Skiciranje i razrađivanje skica za potrebe animacije (od skice kadra do završenog crteža)
6. Pretvaranje sinopsisa u storyboard
7. Crtanje stradanja/povređivanja animiranih junaka kroz analizu animiranih filmova
8. Tipovi storyboard-a (znaci u storyboard-u za: zum, kontrazum, kretanje kamere, tekstualni
komentari…)
9. Arhetipovi u animaciji (poređenje sa književnošću, vizuelnom umetnošću, psihologijom)


Doc. dr Dušan Ilić

1. Boje i pigmenti u likovnoj umetnosti. Istorijat dobijanja i primene pojedinih boja.
Korišćenje boja i pigmenata u likovnoj umetnosti datira iz perioda paleolitske kulture (30000 godina p.n.e.), kada su prvobitni "umetnici" koristili životinjsku mast pomešanu sa pigmentima koji su se mogli naći u prirodi, da bi prstima slikali po pećinskim zidovima. Egipćani, Etrurci, Grci, Rimljani, dali su svoj doprinos tehnikama pravljenja boja i pigmenata sve do renesanse i naših dana.
2. Mehanizmi nastanka boja u prirodi - strukturno uslovljene boje i boje kristala.
Veliki broj mehanizama utiče na nastanak boja u prirodi - disperzija, interferencija, difrakcija, refleksija, atomske ekscitacije i vibracije, molekulski orbitalni efekti itd.
3. Kolorni sistemi - prednosti i mane.
Moderna teorija boja deli kolorne sisteme u tri grupe - intuitivne, sisteme zasnovane na mešanju boja i objektivne sisteme bazirane na CIE zakonitostima. Koje su prednosti, a šta su mane pojedinih sistema unutar ovih grupa?
4. Psihologija boja. Kako koristiti boje u video animacijama?
Razne boje na različite načine deluju na ljudsku psihu, što obilato koriste stručnjaci za marketing, ali takođe ima svoju primenu i u terapijske, edukativne i druge svrhe.
5. Psihološki uticaj boja i osvetljenosti u okruženju i radnoj sredini.
Brojne studije pokazuju da određene boje i kvalitet osvetljenosti imaju veliki uticaj na trenutne performanse u različitim profesijama. Na primer, izlaganje studenata crvenoj boji pre ispita pokazalo je negativan efekat na postignuće na ispitu, dok žuta boja deluje pozitivno i stimulativno.
6. Primena animacije u nastavi fizike (ili hemije, biologije, matematike...)
7. Metameri i metamerska poklapanja.
Pod metamerima se, u najopštijem smislu, podrazumevaju bilo koja dva spektralna intenziteta koja proizvode isti osećaj boje, odnosno dva spektralna intenziteta sa istim parom koordinata boje. Koji su pozitivni, a koji štetni uticaji metamerije i metamerskih poklapanja?
8. Noćno viđenje
Tehnološki i fiziološki aspekti mogućnosti pojačanja nivoa osvetljenosti u uslovima slabe vidljivosti, što se u poslednje vreme obilato koristi u uređajima za noćnu optiku ("night vision").
9. Istorijat moderne teorije boja.
Tvorcem prve teorije boja smatra se Isak Njutn, koji je još 1666. godine otkrio da boja predstavlja rezultat interakcije između objekta i svetlosti, a ne da je objekat taj koji generiše boju, što se do tada mislilo. Tomas Jang, Vilijam Heršel, Herman fon Helmholc i mnogi drugi dali su svoj doprinos razumevanju načina na koji ljudi i drugi biološki organizmi percipiraju boju.
10. Poklapanje i razlikovanje boja.
Poklapanje, detekcija i razlikovanje boja na osnovu razlika u hromatičnosti su pojave u kojima je spektralni sadržaj svetlosti važan parametar.

 

Doc. dr Dinu Dragan

Teme koje podrazumevaju implementaciju korisničkog interfejsa:

1. Analiza korisničkih interfejsa u edukativnom softveru.
2. Interfejsi u različitim VR/AR aplikacijama (npr. desktop ili mobilne VR/AR računarske igre, desktop ili mobilni VR/AR edukativni softveri).
3. Primeri implementacije aplikacija u Unity ili Unreal pogonima igre.

 


Doc. dr Ana Perišić

1. Simulacija prostora i građenog okruženja kroz istorijske periode i arhitektonske stilove
2. Animacija u enterijeru/eksterijeru
3. Vizualizacija u enterijeru/eksterijeru
4. Uticaj simulacije prostora na psihološki doživljaj čoveka
5. Istorijski stilovi i karakter u simuliranju urbanog okruženja u animaciji i video igrama


Prof. dr Ratko Obradović

1. Edukativne animacije u fizijatriji
2. Edukativne animacije u kardiologiji
3. Edukativne animacije u akušerstvu
4. Edukativne animacije u sportu
5. Animacija i simulacija tkanine
6. Specijalni efekti korišćenjem više softverskih alata
7. Animacija kose i krzna


Doc. dr Igor Kekeljević

1. Modelovanje karikiranih karaktera za 3d animaciju
2. Modelovanje karikirane scenografije i rekvizita za 3d animaciju
3. Rigovanje karikiranih karaktera za 3d animaciju
4. Primena iskustva tradicionalne animacije u savremenim 3d animiranim filmovima
5. Neverbalna komunikacija, poze i ekspresije kod karikiranih 3d karaktera

Knjige (2)

221korice 332korice 336korice 314_korica 314_korica 314_korica 425-korica

 

Navedene knjige su udžbenici koji su napisani za potrebe studijskog programa Animacija u inženjerstvu. Knjige se mogu nabaviti na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, u Skriptarnici.

Spisak odbranjenih radova

Odbranjeni master radovi

No.

INDEX

STUDENT

DATUM

TEMA

1

F2 1/2016

Ivana Vasiljević

5.10.2018.

Teorijske osnove i implementacija raytracer algoritma za renderovanje

2

F2 1/2017

Zorana Marković

23.11.2018.

Detekcija i prepoznavanje statičkih i dinamičkih gestova ruke

3

F2 4/2016

Šunjka Nenad 25.9.2019. Proceduralno kreiranje rig-a realističnog ljudskog lica 

4

  Haška Aleksandra 01.10.2019. Simulacija efekta slepila za boje

 

Odbranjeni diplomski radovi

No.

INDEX

STUDENT

DATUM

TEMA

1

AI 6/2011

Torbica Bojan

5.10.2015.

Algoritmi za detekciju lica i primena

2

AI 11/2011

Arslanagić Alen

5.10.2015.

Interaktivna vizualizacija implicitnih površi

3

AI 2/2011

Grubor Strahinja

22.10.2015.

Proceduralno generisanje sadržaja za potrebe video igara

4

AI 8/2011

Jokić Gala

13.11.2015.

Kompletna procedura izrade i animacije 3Dlika

5

AI 48/2011

Mandić Dragana

02.12.2015.

Planiranje animacije lika u sceni

6

AI 3/2012

Šunjka Nenad

20.09.2016.

Riging različitih karaktera kod kratkometražnog animiranog filma

7

AI 17/2012

Goločorbin Veljko

20.09.2016.

Fizički korektan model senčenja

8

AI 61/2013

Bojović Tatjana

20.09.2016.

Facijalni rig 3D stilizovanog karaktera za kratki animirani film

9

AI 16/2012

Mijatov Jovan

23.09.2016.

Akvizicija pokreta za 3D animaciju pomoću VICON MX sistema

10

AI 18/2012

Vasiljević Ivana

23.09.2016.

Interaktivna simulacija kretanja loptice u stonom tenisu uz primenu PHANToM Omni heptičkog uređaja

11

AI 4/2012

Pejin Siniša

30.09.2016.

Kompoziting i kadriranje pri izradi kratkometražnog 3D animiranog filma

12

AI 6/2012

Stolić Aleksandra

30.09.2016.

Poređenje tehnika dobijanja digitalnog 3D modela

13

AI 59/2011

Stajić Boris

30.09.2016.

Modularni aseti u video igrama

14

AI 30/2012

Marčeta Irina

04.10.2016.

Renderovanje prolaza u 3Ds Max-u i kompoziting rendera u After Effects-u

15

AI 2/2012

Popov Fedor

27.10.2016.

Riging karaktera minimalističkog Low-Poly dizajna

16

AI 57/2011

Zlatković Biljana

27.10.2016.

Plastična anatomija i kreiranje čovekolikih mitoloških bića

17

AI 1/2011

Lazić Đorđe

09.12.2016.

Mogućnosti modelovanja objekata pomoću Anril pogona

18

AI 21/2011

Lalović Dragana

16.12.2016.

Produkcija i postprodukcija zvuka za potrebe reklamnih kampanja

19

AI 12/2012

Maletin Marko

10.03.2017.

Sinteza zvuka za potrebe filma i video igara

20

AI 4/2011

Mesaroš Čaba

29.03.2017.

Edukativna 3D animacija kao vodič kroz set vežbi za korekciju loše posture u dečijem uzrastu

21

AI 72/2012

Milovanović Andrea

12.05.2017.

Metode za animiranje ciklusa hoda u klasičnoj animaciji za potrebe industrije filma i video igara

22

AI 5/2013

Kadić Simonida

14.07.2017.

Implementacija softvera za kompoziciju facijalnih elemenata

23

AI 52/2012

Mijučić Stefan

01.09.2017.

Interaktivna generativna vizualizacija zvuka

24

AI 30/2013

Marković Zorana

14.09.2017.

Edukativne 3D animacije kao vodič kroz set komplentnih vežbi za korekciju lošeg držanja tela

25

AI 16/2013

Lazor Milica

29.09.2017.

Primer programskog rešenja za dodavanje animacije na model čoveka u FBX formatu primenom FBX SDK biblioteke

26

AI 10/2013

Haška Aleksandra

09.10.2017.

Dishromatopsija i njeno prevazilaženje

27

AI 26/2013

Ognjen Ilkić

31.10.2017.

Kompoziting i vizuelni efekti dobijeni korišćenjem Phoenix FD i After Effects softverskih rešenja za simulaciju sudara meteora sa Zemljom

28

AI 20/2012

Vanja Dimitrijević

31.10.2017.

Biološki pigmenti i njihov prikaz u inženjerskoj animaciji

29

AI11/2013

Ivana Jevtić

22.12.2017.

Proces kreiranja pozadine i kadriranje za potrebe storiborda i animiranog filma

30

AI18/2013

Simić Snežana

28.12.2017.

Detekcija i prepoznavanje ljudskog lica na osnovu RSA algoritma - evaluacija i analiza

31

AI 21/2013

Lugonja Nikolina

01.03.2018.

Boje u astronomiji i astrofizici

32

AI 13/2013

Dejan Vukša

30.03.2018.

3d modelovanje prostora za horor video igru. Tematska celina: Vizuelizacija i njen uticaj na psihu

33

AI 35/2012

Olivera Pavković

18.05.2018.

Vojna baza Tematska celina: Prostorne mikroceline za video igre

34

AI 26/2012

Dragana Vojvodić

29.05.2018.

Vizualizacija u dizajnu enterijera: Studija svetla u enterijeru u realnom okruženju i primena u 3D vizualizaciji

35

AI 9/2012

Marko Grahovac

29.05.2018.

Modelovanje pristaništa i tržnice za video igru: Prostorne mikroceline u video igrama

36

AI 46/2012

Danica Kuzmanović

22.06.2018. 

Modelovanje železničke stanice za video igru

37

AI 66/2012

Nikola Damjanović

06.07.2018.

Primer primene augmentovane realnosti na Android platformi realizovane pomoću Google Vision biblioteke

38

AI 8/2012

Aleksandar Milošević

18.07.2018.

Model glave kreiran fotogrametriјskom rekonstrukcijom korišćenjem jednog fotoaparata
39

AI 71/2012

Uno Simić

06.09.2018.

Razvoj 3D igre “Infinity Runner” za platformu Android korišćenjem Unreal Engine 4
40

AI 19/2012

Ratko Salak

06.09.2018.

Atmosferske svetlosno-kolorne pojave i polarizacija svetlosti u prirodi
41

AI 7/2013

Marko Adamov

06.09.2018.

Simbolički i psihološki značaj boja sa primenom u specijalnim efektima
42

AI 15/2012

Aleksandra Milovanov

07.09.2018.

Modifikovanje kompozicije Storyboard-a scene iz dugometražnog igranog filma po principu zlatnog preseka
43 AI 8/2014  Bogdana Bojović 21.09.2018.  Holografska tehnologija i njene primene
44 AI 9/2014   Sonja Gelevajčuk  24.09.2018.  Steampunk benzinska stanica и Real-Time renderovanje okruženja za video igru
45  AI 35/2014  Dušan Njegovanović  26.09.2018. 3D rekonstrukcija lica korišćenjem dubokih konvolucionih mreža
46  AI 5/2012  Stefan Stanić  27.09.2018. Digitalno vajanje stilizovanih karaktera za animirani film
47  AI 30/2011  Nikola Banjac  27.09.2018.  Modelovanje FACS izraza ljudskog 3D lica korišćenjem blend shapes tehnike
48  AI 33/2013  Arnold Mesaroš  27.09.2018.  Antički stil i dizajn okruženja za RPG video igru
49  AI 9/2011  Nikola Stošić  27.9.2018. Viktorijanska ulica – Dizajn scene za potrebe 3D video igre u Unreal Engine-u
50  AI 3/2012  Igor Erić  28.09.2018.  Vojna baza - Brutalizam i Moderna u video igrama
51  AI 6/2014  Dragica Ćurčin  28.09.2018.  Rekonstrukcija refleksivnih objekata korišćenjem automatskog i poluautomatskog programa
51   Milojević Ana Marija 28.09.2018. Manipulacije video sadržajem
52  AI 3/2013  Marin Magda  5.10.2018. Razvoj Infinity runner video-igre korišćenjem Unreal Engine razvojnog okruženja - iskustva i opažanja
53  AI 13/2012  Dušan Cvejić  5.10.2018. Simulacija protoka i filtriranja ulja u programu RealFlow 
54  AI 4/2014   Filip Mirčeski  5.10.2018. Primena principa sabijanja i istezanja u postupku rigging-a digitalnog karaktera za animirani film
55  AI 3/2014   Miljana Kulić  8.10.2018. Ikonični elementi skandinavskog dizajna enterijera - studija svetla u 3D vizualizaciji
56  AI 15/2013  Vladimir Vučurović  8.10.2018. 3D vizuelizacija enterijera i eksterijera muzeja Zbirke strane umetnosti
57  AI 36/2014  Danilo Nikić  9.10.2018. Primena C++ programskog jezika u okviru Unreal Engine 4 razvojnog okruženja za realizaciju optimizovanog Multiplayer sistema
58 AI 70/2012 Nikola Ilić 6.11.2018. Implementacija akustičkih sistema u kontekstu pametnih kuća primenom principa ambijentalne inteligencije
59 AI 7/2011 Relja Ljubobratović  30.11.2018. Rešavanje kalibracije kamere koristeći poznati obrazac
60 AI 13/2014 Natalija Manja 7.2.2019. Razvoj video igre proširene realnosti pomoću Vuforia programske biblioteke na Android platformi
61 AI 1/2012 Vanja Kukić 7.2.2019. 3D digitalizacija i virtualni muzeji
62 AI 20/2013 Aleksandra Ujfaluši 27.3.2019. Teorijske osnove i implementacija Farnebakovog algoritma za proračun optičkog toka
62   Munđić Nebojša 15.05.2019. Primena softverskih paketa Cinema 4D i After Effects u video animaciji
63 AI 40/2013  Tara Miljević 31.5.2019. Kolorni vid kod životinja
64 AI 19/2013 Nikola Ćavić 11.6.2019.

Digitalno vajanje high-poly karaktera u programu Zbrush, prema skici humanoidnog karaktera

65 АI 53/2012 Ljubomir Ruskaji 14.6.2019.  Dizajn 3D scene za FPS u stilu HALO video igre
66 AI 34/2014 Nataša Vučićević 17.6.2019. Sinteza anatomije konja, ptice i nosoroga u kreiranju jedinstvenog mitološkog bića 
67 AI 52/2014 Ivona Breberina 26.6.2019.  Veza između karakternih i fizičkih osobina Diznijevih junaka i negativaca u periodu „Dizni Renesanse“
68 AI 41/2014  David Danji 11.7.2019. Кreiranje PBR teksture korišćenjem fotogrametrije 
69 AI 14/2015 Tijana Trifunović 11.7.2019. Edukativna 3D animacija za učenje osnovnih koraka u plesu Čarlston
70 AI 14/2013 Medan Jelena 19.7.2019. Istraživanje mogućnosti Corona renderer-a u oblasti realistične vizuelizacije prostora/enterijera i primena principa kroz primer
71 AI 14/2014 Vučković Ana 19.7.2019. Animacija i 3D vizualizacija rešenja malog prostora inspirisanog IKEA Square Metre Challenge-om
72 AI 46/2014 Stanikić Dušan 19.7.2019. Stan u Art Deco stilu – 3D vizuelizacija prostora
73 AI 12/2014 Tokić Gojko 19.7.2019. 3D Vizualizacija enterijera jahte Perishing 70
74 AI 17/2014 Savić Nikolina 19.7.2019. 3D vizualizacija biblioteke Danrobin dvorca u Unreal Engine-u
75 AI 22/2014 Milošević Aleksandra 19.7.2019. Tipska stilizovana 3D scena za video igru - veštičija koliba
76 AI 3/2011 Kalaj Aleksandra 19.7.2019. Uticaj prostora na psihološki doživljaj čoveka – primena prostornog narativa za vizualizaciju pozorišne scene u Unreal Engine-u
76   Kolar Vladimira 27.08.2019. Metamerizam

77

AI 33/2014 Filip Rastik 11.9.2019. Fotogrametrija na difuznom i direktnom osvetljenju
78 АI 26/201 Pacula Zorana 19.9.2019. Optičke iluzije
79 AI 47/2011 Šarac Bojana 19.9.2019. Psihološki uticaj boja kroz marketing i multimediju
80 AI 18/2014 Gatarić Aleksandra 19.9.2019. Psihološki i fiziološki uticaj boja i osvetljenosti u enterijeru 
81 AI 21/2015 Delić Tamara 23.9.2019. Automatsko generisanje riga čovekolikog karaktera upotrebom programskog jezika Python u okviru aplikacije Maya 
82 AI 12/2011  Sekulić Marko 25.9.2019. 3D vizualizacija prostora stana - “ Babylon.js ”
83 AI 23/2011  Todorović Stefan 25.9.2019. Virtualna prezentacija prostora savremenog stana u Unreal Engine-u
84 AI 42/2012 Glušica Momčilo 25.9.2019.  Uporedna analiza rezultata V-Ray i Corona rendera na primeru Fallingwater House-a
85 AI 27/2015  Rajić Aleksandar  25.09.2019.  Sistem za prenošenje facijalnih ekspresija na digitalnog karaktera u realnom vremenu
86 AI 5/2011 Tejić Igor 27.9.2019. Korišćenje bespilotne letelice za fotogrametrijsko snimanje studija slučaja spomenik Slobode na Fruškoj gori
87 AI 51/2015 Jelena Jokić 30.9.2019. Simulacija talasa radi kreiranja 3D animacije u programu Houdini
88 AI 33/2011 Petričević Živan 30.9.2019. Integrisanje 3D eksterijera u realan snimak
89 AI 11/2015 Stričević Maša 30.9.2019. Proceduralno generisanje nivoa uz upotrebu algoritama za pseudo slučajne brojeve
90 AI 60/2015 Dina Denić 30.9.2019. Osnovni problemi predstavljanja malih proizvoda u okviru web sajma
91 AI 2/2015 Kristina Petrov 30.9.2019. Proces i principi teksturisanja 3D modela za animirani film korišćenjem programa Substance Painter
92 AI 14/2014 Vladimir Mokanj 30.9.2019. Detekcija markera na ljudskom licu i prenošenje facijalnih ekspresija na digitalnog karaktera
93 AI 23/2015 Nikolina Bućan 30.9.2019. Responsive dizajn i razvoj veb aplikacije za SOS ženski centar
94 AI 12/2015 Olivera Pavlović 19.9.2019. Poređenje Kahoot! Socrative aplikacija za proveru znanja učenika
95 AI 15/2015 Maja Mićunović 4.10.2019. Upotreba svetlosti i senki u storybord-u pri postizanju dramske napetosti u sceni
96 AI 18/2011 Nikola Glavić 27.09.2019. Reprezentacija trodimenzionalnih modela u frekvencijskom domenu pomoću sfernih harmonika
97 AI 1/2013 Aleksandar Andrić 27.09.2019. Uklapanje 3D renderovane slike i video materijala
98 AI 4/2015 Sara Popov 10.10.2019.   Primena simulacije odeće u postupku digitalnog vajanja karaktera za animirani film Poltergeist
99  AI 7/2012 Nemanja Stojanović 11.10.2019. 3D digitalizacija i animacija stomatološkog modela 
100 AI 23/2012 Jovan Stanković 11.10.2019. Zamak Belimarković-3D vizualizacija kulturnog nasleđa Vrnjačke Banje 
101 AI 14/2011 Davidović Dragan 18.10.2019. Klasikacija slika pomocu neuralnih mreza
102 AI 7/2014 Živica Ranisavljev 29.10.2019. Kratka animirana špica kao prikaz okruženja za naučno fantastični serijal - značaj uvoda u animaciji i filmu
103 AI 4/2013 Nikolina Perić 29.10.2019. Boje i pigmenti u likovnoj umetnosti
104 AI 59/2014  Saša Vlajkov 29.10.2019. Poređenje fotogrametrijskih modela fotografisanih različitim aparatima
105 AI 60/2012 Milan Kosanović 29.10.2019. Značaj preprodukcije za izradu animacije u 3D animiranom filmu 
106   Gavrić Ana 24.01.2020. Primena Unreal pogona igre u simulaciji interaktivnog enterijera

 

 

Računarska grafika - Animacija u inženjerstvu

Studijski program Animacija u inženjerstvu, je interdisciplinaran između računarstva i elektrotehnike i matematike. Nakon završenih osnovnih akademskih studija stiče se titula Diplomirani inženjer računarske grafike, a nakon master akademskih studija titula Master inženjer računarske grafike.

 

Kompjuterska animacija je danas sastavni deo svakog proizvoda ili proizvodnog procesa i podrazumeva se gotovo u svim oblastima života. Kada želimo da napravimo bilo kakav proizvod ili objekat poput automobila, aviona, voza, autoputa, zgrade, fabrike i dr., danas je svakako najjeftinije napraviti kompjuterski trodimenzionalan model a zatim na njemu izvršiti sve analize, tehničko-tehnološke korekcije, promene iz estetskih ili sistemskih razloga i slično.

 

Kompjuterska grafika i animacija su oblasti koje se koriste u različitim tehničkim disciplinama poput mašinstva, arhitekture, građevine, saobraćaja, elektrotehnike i elektronike, geodezije itd. Svoje sigurno mesto ova disciplina ima u umetnosti, a takođe u medicini i farmaciji, fizici, biologiji i hemiji, matematici, primenjenoj matematici i informatici. Značajno mesto zauzima u obrazovanju, a svima je poznat uticaj ove discipline na filmsku industriju, specijalno od kada su kreirani 3D filmovi. Koristi se i za izradu kompjuterskih igara a kao i kod WEB dizajna.

 

Studijski programUslovi za upisKontakt

Saradnja

Saradnja sa kompanijama: 

Katedra za animaciju u inženjerstvu - Computer Graphics Chair

Students Works - Studentski radovi

Reel 2017

 

3D modelovanje 2015/2016

 

Animacija karaktera 2014/2015

 

Modeling Basics - Osnove modelovanja 2014/2015

 

Character Walk Cycle - Ciklus hoda 2014/2015

 

 

Colors & Illumination - Boje i osvetljenost

 

 

Compositing - Kompoziting

 

 

Digital Sculpting - Digitalno vajanje

 

 

Car Animation - Animacija automobila

 

 

Physics Simulation - Simulacija fizike

 

 

Character Walk Cycle - Ciklus hoda

 

 

Basic Particles - Particle sistem

 

 

Character Animation, Simple Action - Jednostavan zamah u sportu

 

 

Lamp Animation - Animacija lampe


 

 

Animal Animation - Animacija životinje

 

 

Object Animation - Objektna animacija 

 

Contact - Kontakt

Prof. dr Ratko Obradović

E-mail: 

 

Telefoni / Phones:

021 485 2280 (+38121 485 2280)

021 485 2297 (+38121 485 2297)

 

 

 

uns-ftn

Fakultet Tehničkih Nauka

Univerzitet u Novom Sadu

Departman za opšte discipline u tehnici     

Trg Dositeja Obradovića 6

21000 Novi Sad

SRBIJA

Faculty of Technical Sciences

University of Novi Sad

Department for Fundamental Disciplines

Trg Dositeja Obradovića 6

21000 Novi Sad

SERBIA

 

Knjige

221korice 332korice 336korice 314_korica 314_korica 314_korica 425-korica

 

Navedene knjige su udžbenici koji su napisani za potrebe studijskog programa Animacija u inženjerstvu. Knjige se mogu nabaviti na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, u Skriptarnici.

Gallery - Galerija

 

ICGG 2018, Milano, Italy: Teaching 3D Character Animation through Four Related Tasks by Ratko Obradović, Miloš Vujanović & Igor Kekeljević

 

Drawing for Animation and Visual Effects Course at the Computer Graphics - Enginnering Animation Studies

 

 

Obradović, Knežević, Vujanović, Nikolić, Kuzmanović - Alea Iacta Est

 

 

 

Animations - Razne animacije