• aleksandar-kosina-studio-profesional
  • aleksandar-vujkov-mali-liman
  • anica-stanic-sah
  • branislav-popkonstantinovic-casovnik
  • igor-kekeljevic-lady-godiva
  • ivica-nikolic-brod
  • ivica-nikolic-stamparska-masina
  • kristina-nikolic-profesor-max
  • nenad-poznanovic-gratska-kuca
  • zorica-raus-ucionica

Spisak odbranjenih diplomskih radova

INDEX

STUDENT

DATUM

TEMA

AI 6/2011

Torbica Bojan

5.10.2015

Algoritmi za detekciju lica i primena

AI 11/2011

Arslanagić Alen

5.10.2015

Interaktivna vizualizacija implicitnih površi

AI 2/2011

Grubor Strahinja

22.10.2015

Proceduralno generisanje sadržaja za potrebe video igara

AI 8/2011

Jokić Gala

13.11.2015

Kompletna procedura izrade i animacije 3Dlika

AI 48/2011

Mandić Dragana

02.12.2015

Planiranje animacije lika u sceni

AI 3/2012

Šunjka Nenad

20.09.2016

Riging različitih karaktera kod kratkometražnog animiranog filma

AI 17/2012

Goločorbin Veljko

20.09.2016

Fizički korektan model senčenja

AI 61/2013

Bojović Tatjana

20.09.2016

Facijalni rig 3D stilizovanog karaktera za kratki animirani film

AI 16/2012

Mijatov Jovan

23.09.2016

Akvizicija pokreta za 3D animaciju pomoću VICON MX sistema

AI 18/2012

Vasiljević Ivana

23.09.2016

Interaktivna simulacija kretanja loptice u stonom tenisu uz primenu PHANToM Omni heptičkog uređaja

AI 4/2012

Pejin Siniša

30.09.2016

Kompoziting i kadriranje pri izradi kratkometražnog 3D animiranog filma

AI 6/2012

Stolić Aleksandra

30.09.2016

Poređenje tehnika dobijanja digitalnog 3D modela

AI 59/2011

Stajić Boris

30.09.2016

Modularni aseti u video igrama

AI 30/2012

Marčeta Irina

04.10.2016

Renderovanje prolaza u 3Ds Max-u i kompoziting rendera u After Effects-u

AI 2/2012

Popov Fedor

27.10.2016

Riging karaktera minimalističkog Low-Poly dizajna

AI 57/2011

Zlatković Biljana

27.10.2016

Plastična anatomija i kreiranje čovekolikih mitoloških bića

AI 1/2011

Lazić Đorđe

09.12.2016

Mogućnosti modelovanja objekata pomoću Anril pogona

AI 21/2011

Lalović Dragana

16.12.2016

Produkcija i postprodukcija zvuka za potrebe reklamnih kampanja

AI 12/2012

Maletin Marko

10.03.2017

Sinteza zvuka za potrebe filma i video igara

AI 4/2011

Mesaroš Čaba

29.03.2017

Edukativna 3D animacija kao vodič kroz set vežbi za korekciju loše posture u dečijem uzrastu

AI 72/2012

Milovanović Andrea

12.05.2017

Metode za animiranje ciklusa hoda u klasičnoj animaciji za potrebe industrije filma i video igara

AI 5/2013

Kadić Simonida

14.07.2017

Implementacija softvera za kompoziciju facijalnih elemenata

AI 52/2012

Mijučić Stefan

01.09.2017

Interaktivna generativna vizualizacija zvuka

AI 30/2013

Marković Zorana

14.09.2017

Edukativne 3D animacije kao vodič kroz set komplentnih vežbi za korekciju lošeg držanja tela

AI 16/2013

Lazor Milica

29.09.2017

Primer programskog rešenja za dodavanje animacije na model čoveka u FBX formatu primenom FBX SDK biblioteke

AI 10/2013

Haška Aleksandra

09.10.2017

Dishromatopsija i njeno prevazilaženje

AI 26/2013

Ognjen Ilkić

31.10.2017.

Kompoziting i vizuelni efekti dobijeni korišćenjem Phoenix FD i After Effects softverskih rešenja za simulaciju sudara meteora sa Zemljom

AI 20/2012

Vanja Dimitrijević

31.10.2017.

Biološki pigmenti i njihov prikaz u inženjerskoj animaciji

AI11/2013

Ivana Jevtić

22.12.2017.

Proces kreiranja pozadine i kadriranje za potrebe storiborda i animiranog filma

AI18/2013

Simić Snežana

28.12.2017.

Detekcija i prepoznavanje ljudskog lica na osnovu RSA algoritma - evaluacija i analiza

Računarska grafika - Animacija u inženjerstvu

Studijski program Animacija u inženjerstvu, je interdisciplinaran između računarstva i elektrotehnike i matematike. Nakon završenih osnovnih akademskih studija stiče se titula Diplomirani inženjer računarske grafike, a nakon master akademskih studija titula Master inženjer računarske grafike.

 

Kompjuterska animacija je danas sastavni deo svakog proizvoda ili proizvodnog procesa i podrazumeva se gotovo u svim oblastima života. Kada želimo da napravimo bilo kakav proizvod ili objekat poput automobila, aviona, voza, autoputa, zgrade, fabrike i dr., danas je svakako najjeftinije napraviti kompjuterski trodimenzionalan model a zatim na njemu izvršiti sve analize, tehničko-tehnološke korekcije, promene iz estetskih ili sistemskih razloga i slično.

 

Kompjuterska grafika i animacija su oblasti koje se koriste u različitim tehničkim disciplinama poput mašinstva, arhitekture, građevine, saobraćaja, elektrotehnike i elektronike, geodezije itd. Svoje sigurno mesto ova disciplina ima u umetnosti, a takođe u medicini i farmaciji, fizici, biologiji i hemiji, matematici, primenjenoj matematici i informatici. Značajno mesto zauzima u obrazovanju, a svima je poznat uticaj ove discipline na filmsku industriju, specijalno od kada su kreirani 3D filmovi. Koristi se i za izradu kompjuterskih igara a kao i kod WEB dizajna.

 

Studijski programUslovi za upisKontakt

Saradnja

Saradnja sa kompanijama: 

Katedra za animaciju u inženjerstvu - Computer Graphics Chair

Students Works - Studentski radovi

Reel 2017

 

3D modelovanje 2015/2016

 

Animacija karaktera 2014/2015

 

Modeling Basics - Osnove modelovanja 2014/2015

 

Character Walk Cycle - Ciklus hoda 2014/2015

 

 

Colors & Illumination - Boje i osvetljenost

 

 

Compositing - Kompoziting

 

 

Digital Sculpting - Digitalno vajanje

 

 

Car Animation - Animacija automobila

 

 

Physics Simulation - Simulacija fizike

 

 

Character Walk Cycle - Ciklus hoda

 

 

Basic Particles - Particle sistem

 

 

Character Animation, Simple Action - Jednostavan zamah u sportu

 

 

Lamp Animation - Animacija lampe


 

 

Animal Animation - Animacija životinje

 

 

Object Animation - Objektna animacija 

 

Contact - Kontakt

Prof. dr Ratko Obradović

E-mail: 

 

Telefoni / Phones:

021 485 2280 (+38121 485 2280)

021 485 2297 (+38121 485 2297)

 

 

 

uns-ftn

Fakultet Tehničkih Nauka

Univerzitet u Novom Sadu

Departman za opšte discipline u tehnici     

Trg Dositeja Obradovića 6

21000 Novi Sad

SRBIJA

Faculty of Technical Sciences

University of Novi Sad

Department for Fundamental Disciplines

Trg Dositeja Obradovića 6

21000 Novi Sad

SERBIA

 

Knjige

221korice 332korice 336korice 314_korica 314_korica 425-korica

 

Navedene knjige su udžbenici koji su napisani za potrebe studijskog programa Animacija u inženjerstvu. Knjige se mogu nabaviti na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, u Skriptarnici.

Gallery - Galerija

 

 

Obradović, Knežević, Vujanović, Nikolić, Kuzmanović - Alea Iacta Est

 

 

 

Animations - Razne animacije